Sjekk om vedtaket ligger ved i fulltekst(pdf) ved å trykke vedtaksnumret. Hvis ikke kan spørsmål om vedtaket rettes til Seksjon for Bevaringsvurdering og Privatarkiv. Ønsker du å bestille et vedtak, send en e-post til post@arkivverket.no med spørsmål om innsyn i et bevarings- og kassasjonsvedtak. Oppgi organets navn, vedtaksnummer og vedtaksdato i e-posten. Dato mangler for en del vedtak. NB! Offentlige organer omorganiseres og endrer navn. For å finne ut hvilke bestemmelser som gjelder for et offentlig organ, bør du også søke på forløpere til dagens organ. hvis du f.eks vil ha oversikt over alle vedtak som gjelder NAV, bør du først søke på NAV i fritekstfeltet, og deretter søke på Arbeids-og velferdsdirektoratet (Aetat), Rikstrygdeverket osv.

Fritekstsøk (alle kolonner):
Nullstill

Organ Vedtaksdato Saksnummer Tittel Vedtaksnr Jmfvedtak Kommentar
Statsarkivet i Kristiansand 1938-02-10 0182/1938 Serier i SAK som kan kasseres. Etter oppmodning fra Riksarkivaren skriver SAK om hva som kan kasseres der. 221
Norges Tekniske Høgskole - NTH 1928-01-10 0976/1927 Regnskapsbilag tom. 1916/17 kasseres ikke 220
Østfold skattefogd 1927-06-13 0530/1927 Regnskapsbilag til fylkeskommuneregnskapene. Sammen med selve regnskapene bør det oppbevares antegnelser, besvarelser og desisjoner samt de bilag som hører til disse. 219
Kirke- og undervisningsdepartementet 1925-11-28 1088/1925 Vergerådsregninger - medlemmenes skyss og kost. Vergerådsregninger - kontorrekvisita 218
Utenriksdepartementet 1923-12-17 0975/1923 Utenriksstasjonenes eldre arkiver kasseres ikke 217
Oslo fengsel fengselssykehuset 1982-12-29 3604/1982 Røntgenarkiv 1941-1948 216
Kriminalomsorg i frihet 1984-07-02 2372/1984 Kriminalomsorg i frihet – klientregistre. Vedtaket er avhengig av avklaring av forholdet mellom Riksarkivaren og Datatilsynet. 215
Ingeniørregimentet Hvalsmoen 1960-06-15 0656/1960 Ingeniørregimentets arkiv kasseres ikke 214
Forsvarets sanitet 1957-04-12 0490/1957 Rekruttundersøkelser 1912-1940 kasseres ikke 213
Vestre Oslofjord forsvarsdistrikt 1974-09-25 1949/1974 Ruller kasseres ikke 212
Vestre Oslofjord forsvarsdistrikt 1974-09-30 1948/1974 Journaler kasseres ikke 211
Pedagogisk forskningsinstitutt 1975-05-31 0317/1975 Eksamensbesvarelser (anmodning til PF om utarbeidelse). Saken ble purret på av Riksarkivaren 18.06.1975. 210
Sjøfartsdepartementet 1941-06-25 0495/1941 Skipsmappene (visse papirer i) bortl. etter 1936. Kvartalsregnsk. fra skipskontrollens tjenestemenn. I skipsmappeserien kan kasseres papirer om sertifikater unntatt skipets første og siste år i den norske flåte. I kvartalsregnskapene kasseres visse papirer. 209
Statistisk sentralbyrå 1984-04-27 1453/1984 Jordbrukstellingen 1979 - utvalgstellingen (skjema 4) 208
Forsvarets regnskapssentral 1984-03-26 0226/1984 Regnskaper i forsvaret - spesifiserte regler 207
Kultur- og vitenskapsdepartementet 1984-02-23 0755/1984 Søknader om opptak til universiteter og høgskoler. Reglene er avhengig av avklaring i forholdet mellom Riksarkivaren og Datatilsynet. - Reglene ble sendt til høring til utvalgte høyere undervisningsinstitusjoner. - Spesifiserte regler om det som skal bevares er utarbeidet av Riksarkivaren. (erstattes av vedtak 306) 206
Lærerutdanningsrådet 1984-02-22 0520/1984 Søknader om opptak til de pedagogiske høgskolene. Reglene er avhengig av avklaring i forholdet mellom Riksarkivaren og Datatilsynet. - Spesifiserte regler om det som skal bevares er utarbeidet av Riksarkivaren. 205
Den norske stats husbank 1984-02-21 0687/1984 Lånesaksarkivet 1946-65 (foreløpig bestemmelse). For utfyllende bestemmelser se j.nr. 0687/1984. 204
Valnesfjord helsesportsenter 1983-10-24 3595/1983 Søkere som får avslag eller avstår fra innvilget plass 203
Valgmanntallsførerne 1983-10-20 3425/1983 Valgmanntall bør søkes oppbevart. For utfyllende bestemmelser se j.nr. 3425/1983. 202 Vedtaket gjelder for: Valgmanntallsførerne