Sjekk om vedtaket ligger ved i fulltekst(pdf) ved å trykke vedtaksnummeret. Hvis vedtaket ikke ligger ute i pdf kan du bestille det. Send en e-post til post@arkivverket.no med spørsmål om innsyn i et bevarings- og kassasjonsvedtak. Oppgi organets navn, vedtaksnummer og vedtaksdato i e-posten. Spørsmål om registeret og vedtakene kan rettes til seksjon Arkivvurdering og tilsyn.

Fritekstsøk (alle kolonner):
Nullstill

 

Organ Vedtaksdato Saksnummer Tittel Vedtaksnr Jmfvedtak Kommentar
Domstolene 2020-04-30 2019/918 BK-plan for papirmateriale 1239 Erstatter bk-plan fra 2002.
Mattilsynet 2013-06-12 2013/12398 Vedtak om bevaring og kassasjon - Statens næringsmiddeltilsyn 968
Mattilsynet 2013-06-12 2013/12398 Vedtak om bevaring og kassasjon - Statens næringsmiddeltilsyn 934 Vedtaket er stilet til Mattilsynet
Riksadvokaten 2007-07-09 2007/12397 Vedtak om kassasjon av straffesaker hos statsadvokatene 775 Vedtaket gjelder for alle statsadvokatembetene