Sjekk om vedtaket ligger ved i fulltekst(pdf) ved å trykke vedtaksnummeret. Hvis vedtaket ikke ligger ute i pdf kan du bestille det. Send en e-post til post@arkivverket.no med spørsmål om innsyn i et bevarings- og kassasjonsvedtak. Oppgi organets navn, vedtaksnummer og vedtaksdato i e-posten. Spørsmål om registeret og vedtakene kan rettes til seksjon Arkivvurdering og tilsyn.

Fritekstsøk (alle kolonner):
Nullstill

 

Organ Vedtaksdato Saksnummer Tittel Vedtaksnr Jmfvedtak Kommentar
Politiet 2014-05-07 2014/6629 Vedtak om kassasjon av straffesaker avgjort ved forenklet forelegg 986 Erstatter deler av Riksarkivarens vedtak nr. 822, bk-bestemmelser av 29.05.2005 om saker vedrørende forenklet forelegg.
Politi- og lensmannsetaten 2005-08-29 2005/14999 Bevarings- og kassasjonsbestemmelser for politiets elektroniske og papirbaserte arkivmateriale 822 Vedtaket gjelder for: Politi- og lensmannsetaten
Arbeidsdirektoratet 1980-11-03 1413/1980 Statistikkmateriale ifølge spesifikasjon. Sysselsetting II 1954, Situasjonsrapport (II) 1952, Arbeidssøkere (blankett 1807) 1954 og Ledige plasser (blankett HA - 1822) 1964 og hver annen følgende årgang bevares 182