Sjekk om vedtaket ligger ved i fulltekst(pdf) ved å trykke vedtaksnummeret. Hvis vedtaket ikke ligger ute i pdf kan du bestille det. Send en e-post til post@arkivverket.no med spørsmål om innsyn i et bevarings- og kassasjonsvedtak. Oppgi organets navn, vedtaksnummer og vedtaksdato i e-posten. Spørsmål om registeret og vedtakene kan rettes til seksjon Arkivvurdering og tilsyn.

Fritekstsøk (alle kolonner):
Nullstill

 

Organ Vedtaksdato Saksnummer Tittel Vedtaksnr Jmfvedtak Kommentar
Nortraship 1961-03-01 0366/1961 Regnskapsbilag 1940-1945. Et representativt utvalg beholdes. Hvis det under arbeidet viser seg åpenbart at andre deler av arkivet med fordel kan kasseres, vil Riksarkivaren være takknemlig for å bli spurt. Melding om alle kurantkassasjoner bør sendes Riksarkivaren. 104 næring?
Fiskeri- og kystdepartementet 1961-01-23 0126/1961 Reiseregninger m/ bilag eldre enn 5 år. Forholdet til Riksrevisjonen må være klart. 102