Sjekk om vedtaket ligger ved i fulltekst(pdf) ved å trykke vedtaksnumret. Hvis ikke kan spørsmål om vedtaket rettes til Seksjon for Bevaringsvurdering og Privatarkiv. Ønsker du å bestille et vedtak, send en e-post til post@arkivverket.no med spørsmål om innsyn i et bevarings- og kassasjonsvedtak. Oppgi organets navn, vedtaksnummer og vedtaksdato i e-posten. Dato mangler for en del vedtak. NB! Offentlige organer omorganiseres og endrer navn. For å finne ut hvilke bestemmelser som gjelder for et offentlig organ, bør du også søke på forløpere til dagens organ. hvis du f.eks vil ha oversikt over alle vedtak som gjelder NAV, bør du først søke på NAV i fritekstfeltet, og deretter søke på Arbeids-og velferdsdirektoratet (Aetat), Rikstrygdeverket osv.

Fritekstsøk (alle kolonner):
Nullstill

Organ Vedtaksdato Saksnummer Tittel Vedtaksnr Jmfvedtak Kommentar
Sikt - kunnskapssektorens tjenesteleverandør 2022-05-12 2022/7271 Felles bk-plan utarbeidet i prosjekt 1334 Gjelder for 17 utdanningsinstitusjoner
Skattedirektoratet 2022-05-12 2022/7230 Gjelder konkrete opplysninger og metadata 1333 Ingen
Statsbygg 2022-05-12 2022/7029 Gjelder tegningsarkivet HyperDoc fra 2001-2021 1332 Ingen
Universitetet i Bergen 2022-05-13 2022/8041 1331 Utarbeidet i et felles prosjekt
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU 2022-05-13 2022/8022 Gjelder all dokumentasjon ved NTNU 1330 Overordnet bk-plan utarbeidet i prosjekt
Universitetet i Oslo 2022-05-13 2022/8016 Gjelder alt arkivmateriale - papir og elektronisk 1329 Felles plan utarbeidet i prosjekt
Universitetet i Tromsø 2022-05-13 2022/8010 Overordnet bk-plan utarbeidet i felles prosjekt 1328 Ingen merknad.
Produktregisteret 2022-06-29 2022/10234 Hele registeret fra starten av. 1327 Vedtaket er stilet til Miljødirektoratet
Norsk institutt for bioøkonomi 2022-08-10 2022/9678 Generell bk-plan 1326 Ingen merknad
Norges forskningsråd 2022-08-10 2022/7006 Prosjektarkiver 1325 Ingen merknad.
Helsedirektoratet (2002- ) 2022-08-31 2022/12645 Data- og kontrollister fra Norsk Pasientregister fra perioden 1997-2004 1324 Gjelder Norsk Pasientregister
Norges musikkhøgskole 2022-09-05 2022/12785 Gjelder fagsaker. 1323 NMH bruker vedtak fra 2014 som sin bk-plan.
Brønnøysundregistrene 2019-04-09 2018/17604 Bevaringsvedtak for 26 eldre registersystemer 1322 Gjelder flere sektorer
Statens kartverk 2021-12-09 2020/15830 350-400 trykkplater av kobber, aluminium og glass. Trykkplatene er skapt av identifiserbare grafikere hos Kartverket. Platene er å anse som originaler for fremstilling av amtskart, rektangelkart og gradteigskart i tiden 1801-1950. 1321 ingen
Nasjonal sikkerhetsmyndighet 2021-08-19 2021/11486 Godkjenning av instruks for bevaring, kassasjon og avlevering - personkontroll og sikkerhetsklarering 1320 *
Helsedirektoratet 2021-05-11 2021/7833 Kassasjon av info om egenandel/frikort og europeisk helsetrygdkort i fagsystemet Infotrygd 1319 Redundant materiale i Helsedirektoratet etter overføring av arkiv til Helfo
NAV 2021-11-05 2021/15235 Bevaring og kassasjon av visse sakstyper innen personalområdet i NAV 1317 Saksområder utenfor forskriftens bestemmelser
NAV 2021-11-30 2021/17448 Kassasjon av dokumentasjon i løsning for erklæring av farskap - Farskapsportalen 1316 Kassasjon av opplysningene i Farskapsportalen
Helsedirektoratet 2022-03-01 2022/1691 Godkjenning av bevarings- og kassasjonsplan for GTT - Videreutviklingsprosjekte 1315 Forskningsprosjekt
NAV 2022-02-28 2022/2007 Kassasjon av kopibøker fra fylkestrygdekontor 1314 Kopibøker for fagsaker 1991-2006