Sjekk om vedtaket ligger ved i fulltekst(pdf) ved å trykke vedtaksnumret. Hvis ikke kan spørsmål om vedtaket rettes til Seksjon for Bevaringsvurdering og Privatarkiv. Ønsker du å bestille et vedtak, send en e-post til post@arkivverket.no med spørsmål om innsyn i et bevarings- og kassasjonsvedtak. Oppgi organets navn, vedtaksnummer og vedtaksdato i e-posten. Dato mangler for en del vedtak. NB! Offentlige organer omorganiseres og endrer navn. For å finne ut hvilke bestemmelser som gjelder for et offentlig organ, bør du også søke på forløpere til dagens organ. hvis du f.eks vil ha oversikt over alle vedtak som gjelder NAV, bør du først søke på NAV i fritekstfeltet, og deretter søke på Arbeids-og velferdsdirektoratet (Aetat), Rikstrygdeverket osv.

Fritekstsøk (alle kolonner):
Nullstill

Organ Vedtaksdato Saksnummer Tittel Vedtaksnr Jmfvedtak Kommentar
Norges veterinærhøgskole 2020-04-20 2020/6253 Arkivet etter Institutt for smådyrsjukdommer - Norges veterinærhøgskole 1269 Vedtaket er stilet til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges veterinærhøgskole 2020-04-24 2020/6255 Arkivet etter Institutt for indremedisin II - Norges veterinærhøgskole 1268 Vedtaket er stilet til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges veterinærhøgskole 2020-04-24 2020/6256 Arkivet etter Parasittologen - Norges veterinærhøgskole 1267 Vedtaket er stilet til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Statens vegvesen 2020-08-27 2020/3914 Gjelder perioden 1987-2002 1266 Tillegg til vedtak fra 2006
NSB AS 2020-09-25 2020/12442 Gjelder NSB Baneavdelingen 1265 Vedtaket er stilet til Bane NOR SF
Direktoratet for arbeidstilsynet 2020-10-29 2019/17785 Gjelder to ulike dokumenttyper 1264 Vedtaket er stilet til Arbeidstilsynet
Konfliktrådet 2020-12-03 202019572 Gjelder perioden 2014 - mars 2020 1263 ePhorte
Norges Bank 2020-12-11 2017/21234 Gjelder Norges Banks seddeltrykkeri 1262 Vedtaket gjelder Norges Banks seddeltrykkeri
NSB AS 2021-03-15 2021/3260 Gjelder materiale av og om NSB og Jernbaneverket 1261 Vedtaket er stilet til Bane NOR SF
Det norske meteorologiske institutt 2021-04-14 2021/4090 Bevaring og kassasjon - Meteorologisk institutt 1260 Gjelder også Vervarslinga på Vestlandet og Vervarslinga for Nord-Norge
Høgskolen i Innlandet 2020-02-14 2020/2676 Overordnet bk-vedtak gjøres gjeldende for Høgskolen i Innlandet 1259 Se også vedtak nr. 1027.
Utdanningsdirektoratet 2020-10-13 2020/9105 bk-plan for utdanningsdirektoratet 1258 Utdanningsdirektoratet
Konfliktrådet 2021-06-03 2021/8459 Bevaring og kassasjon for Konfliktrådet 1257 Konfliktrådet
Norsk institutt for bioøkonomi 2021-04-14 2021/5081 Løken forskningsstasjon 1256 Papirarkiv
Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker 2021-04-14 2021/5565 Gjelder Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker 1255 Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Høgskulen på Vestlandet (HVL) 2021-04-21 2021/5529 Gjelder for skolen og tre forløpere 1254 Tidligere vedtak legges til grunn for skolen
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker 2021-05-25 2021/7509 Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker 1253 Gjelder hele kommisjonens arkiv
Skattedirektoratet 2021-05-28 2021/7622 Gjelder motorvognavgift 1252 Vedtaket er stilet til Skatteetaten
Skattedirektoratet 2021-06-21 2021/6110 Bevaring av a-krim samarbeidsløsning 1251 Vedtaket er stilet til Skatteetaten
Statens jernbanetilsyn 2019-08-30 2018/12403 Bevaring og kassasjon for Statens jernbanetilsyn 1250 bevaring og kassasjon for Statens jernbanetilsyn