Sjekk om vedtaket ligger ved i fulltekst(pdf) ved å trykke vedtaksnumret. Hvis ikke kan spørsmål om vedtaket rettes til Seksjon for Bevaringsvurdering og Privatarkiv. Ønsker du å bestille et vedtak, send en e-post til post@arkivverket.no med spørsmål om innsyn i et bevarings- og kassasjonsvedtak. Oppgi organets navn, vedtaksnummer og vedtaksdato i e-posten. Dato mangler for en del vedtak. NB! Offentlige organer omorganiseres og endrer navn. For å finne ut hvilke bestemmelser som gjelder for et offentlig organ, bør du også søke på forløpere til dagens organ. hvis du f.eks vil ha oversikt over alle vedtak som gjelder NAV, bør du først søke på NAV i fritekstfeltet, og deretter søke på Arbeids-og velferdsdirektoratet (Aetat), Rikstrygdeverket osv.

Fritekstsøk (alle kolonner):
Nullstill

Organ Vedtaksdato Saksnummer Tittel Vedtaksnr Jmfvedtak Kommentar
Statens vegvesen 2018-04-05 2016/28154 Godkjenning av revidert b/k-plan for fagsakene (klasse 2-4)i Statens vegvesens sak-/arkivsystem 1149 En ny journalverdig dokumenttype inntatt i klassifikasjonen, samt mindre endringer bl.a. pga forskriftsendringer
Tolldirektoratet 2018-04-04 2018/5315 Vedtaket omfatter saker som gjelder tipstjenesten i Tolldirektoratet som spesifisert i søknaden. 1148
Helsedirektoratet 2018-04-03 2017/16686 Vedtaket omfatter data- og kontrollister fra perioden 2002-2009. 1147
Skattedirektoratet 2018-03-26 2011/22525 Vedtaket fastsetter at informasjon fra Systemer for Likning (SL) skal bevares, mens informasjon fra grunnlagsdatasystemer (GLDS), grunnlagsdatabasen (GLDB) og mottaksløsninger (Magnet) kan kasseres. 1146
Fylkesmannen i Buskerud 2013-05-16 2012/3748 Bevarings- og kassasjonsplan for perioden 2003 og fremover. 1144 Vedtaket gjelder for alle fylkesmennene
Fylkesmannen i Buskerud 2010-09-10 2008/9232 Bevarings- og kassasjonsplan for perioden 1997-2002. 1143 Vedtaket gjelder for alle fylkesmennene
Fylkesmannen i Buskerud 1984-09-28 3340/1984 Bevarings- og kassasjonsplan for perioden 1950 og framover. 1142 Vedtaket gjelder for alle fylkesmennene
Fylkesmannen i Oppland 2013-05-16 2012/3748 Bevarings- og kassasjonsplan for perioden 2003 og fremover 1141 Vedtaket gjelder for alle fylkesmennene
Fylkesmannen i Oppland 2010-09-10 2008/9232 Bevarings- og kassasjonsplan for perioden 1997-2002. 1140 Vedtaket gjelder for alle fylkesmennene
Fylkesmannen i Oppland 1984-09-28 3340/1984 Bevarings- og kassasjonsplan for perioden 1950 og framover. 1139 Vedtaket gjelder for alle fylkesmennene.
Forbrukerrådet 2017-10-09 2016/28234 For Applikasjonen Peiling 1138
Fylkesmannen i Hedmark 2013-05-16 2012/3748 Bevarings- og kassasjonsplan for perioden 2003 og fremover 1137 Vedtaket gjelder for alle fylkesmennene
Fylkesmannen i Hedmark 2010-09-10 2008/9232 Bevarings- og kassasjonsplan for perioden 1997-2002 1136 Vedtaket gjelder for alle fylkesmennene
Fylkesmannen i Hedmark 1984-09-28 3340/1984 Bevarings- og kassasjonsplan for perioden 1950 og framover 1135 Vedtaket gjelder for alle fylkesmennene
Fylkesmannen i Østfold 1984-09-28 3340/1984 Bevarings- og kassasjonsplan for perioden 1950 og framover. 1134 Vedtaket gjelder for alle fylkesmennene.
Fylkesmannen i Østfold 2010-09-10 2008/9232 Bevarings- og kassasjonsplan for perioden 1997-2002. 1133 Vedtaket gjelder for alle fylkesmennene.
Fylkesmannen i Østfold 2013-05-16 2012/3748 Bevarings- og kassasjonsplan for perioden 2003 og fremover. 1132 Vedtaket gjelder for alle fylkesmennene.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1984-09-28 3340/1984 Bevarings- og kassasjonsplan for perioden 1950 og framover. 1131 Vedtaket gjelder for alle fylkesmennene.
Finanstilsynet 2018-01-16 16/7101 Bevarings- og kassasjonsbestemmelser for papirbasert og elektronisk arkiv med unntak av fagsystemene Sentralfag og Datavarehus. 1130
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2010-09-10 2008/9232 Bevarings- og kassasjonsplan for perioden 1997-2002. 1129 Vedtaket gjelder for alle fylkesmennene.