Sjekk om vedtaket ligger ved i fulltekst(pdf) ved å trykke vedtaksnumret. Hvis ikke kan spørsmål om vedtaket rettes til Seksjon for Bevaringsvurdering og Privatarkiv. Ønsker du å bestille et vedtak, send en e-post til post@arkivverket.no med spørsmål om innsyn i et bevarings- og kassasjonsvedtak. Oppgi organets navn, vedtaksnummer og vedtaksdato i e-posten. Dato mangler for en del vedtak. NB! Offentlige organer omorganiseres og endrer navn. For å finne ut hvilke bestemmelser som gjelder for et offentlig organ, bør du også søke på forløpere til dagens organ. hvis du f.eks vil ha oversikt over alle vedtak som gjelder NAV, bør du først søke på NAV i fritekstfeltet, og deretter søke på Arbeids-og velferdsdirektoratet (Aetat), Rikstrygdeverket osv.

Fritekstsøk (alle kolonner):
Nullstill

Organ Vedtaksdato Saksnummer Tittel Vedtaksnr Jmfvedtak Kommentar
Toll- og avgiftsdirektoratet 2019-04-03 201/3143 Gjelder 25 hyllemeter papirmateriale fra perioden 1880-1957 1188 .
Utlendingsdirektoratet 2019-05-03 2019/239 Materialet er skapt i perioden 1988-2010 1187 .
Utlendingsdirektoratet 2019-05-03 2019/239 Gjelder ulike sakstyper - se vedtak 1186 .
Statens jernbanetilsyn 2019-05-20 2012/6901 Gjelder Park- og tivolitilsynet og Taubanetilsynet 1185 .
Forbrukerombudet 2019-05-20 2018/1130 Gjelder elektronisk arkiv 1184 Gjelder Forbrukertilsynet, som tidligere het Forbrukerombudet
Statens vegvesen 2019-05-31 2016/17333 Gjelder samlingsforvaltningssystemet Primus - Norsk vegmuseum 1183 .
Tolldirektoratet 2019-06-12 2018/3905 Gjenværende registre på papir kasseres 1182 .
Tolldirektoratet 2019-06-28 2018/3143 Alt arkivmateriale i Tolletaten fra 1957 og fremover 1181 .
Barne-, ungdoms- og familieetaten 2019-06-25 2018/2888 Omhandler saker utenom barnevern 1180 ...
Finanstilsynet 2019-06-28 2019/6203 1179 .
Statens vegvesen 2019-06-26 2016/28154 Godkjenning av bevarings- og kassasjonsplan for Foto- og filmarkive 1178 Bevaringsvedtak for vegvesenets base for foto og film
Norges vassdrags- og energidirektorat 2019-06-25 2019/10721 Bevaring av tyske arkivdokumenter 1177 Tyske tegninger og tekstdokumenter vedrørende vannkraftverk fra perioden 1941-45
Finanstilsynet 2019-06-14 2019/6203 1176 .
Norsk institutt for bioøkonomi 2019-06-12 2018/16982 Kassasjon av forsknings- og arkivmateriale ved NIBIOs lokalkontor i Bergen 1175 Kassasjonsvedtak
Norsk institutt for bioøkonomi 2019-06-12 2018/16982 Godkjent overføring av arkivmateriale til Skogfrøverket 1174 Godkjenning av overføring av arkiv til privat aktør
Tolldirektoratet 2019-06-12 2019/3607 Kassasjon av eldre personalmapper, tilsettingssaker og disiplinærsaker 1173 Kassasjonsvedtak
Vegdirektoratet 2019-05-31 2016/17333 Primus er et samlingssystem for museer og andre kulturarvinstitusjoner 1172
Norsk institutt for bioøkonomi 2019-05-29 2018/16982 Bevaringsvedtak for arkivmateriale fra Fana forsøksstasjon 1171 ..
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 2019-04-04 2018/20890 Godkjenning av bevarings- og kassasjonsplan for elektronisk saks- og fagarkiv fra 01.01.2016 1170 Kassasjon av saker om godkjenning av høyere utdanning
KRIPOS - Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet 2019-03-27 18/10787 1169 .