Sjekk om vedtaket ligger ved i fulltekst(pdf) ved å trykke vedtaksnumret. Hvis ikke kan spørsmål om vedtaket rettes til Seksjon for Bevaringsvurdering og Privatarkiv. Ønsker du å bestille et vedtak, send en e-post til post@arkivverket.no med spørsmål om innsyn i et bevarings- og kassasjonsvedtak. Oppgi organets navn, vedtaksnummer og vedtaksdato i e-posten. Dato mangler for en del vedtak. NB! Offentlige organer omorganiseres og endrer navn. For å finne ut hvilke bestemmelser som gjelder for et offentlig organ, bør du også søke på forløpere til dagens organ. hvis du f.eks vil ha oversikt over alle vedtak som gjelder NAV, bør du først søke på NAV i fritekstfeltet, og deretter søke på Arbeids-og velferdsdirektoratet (Aetat), Rikstrygdeverket osv.

Fritekstsøk (alle kolonner):
Nullstill

Organ Vedtaksdato Saksnummer Tittel Vedtaksnr Jmfvedtak Kommentar
Riksrevisjonen 1950-03-31 0414/1948 Regnskaper i følge spesifikasjon. Skipperbevis. Regnskaper for NGO, Sjøkartverket, Sjøkvesthuskassen, Krigshospitalskassen, Hestehjelpskassene og Landsskytterstyret og veiregnskaper. (Jfr. også brev 24.mars 1948.) 62
Riksrevisjonen 1950-03-31 0414/1950 Kassebilag 1938/39 og 1946/47 for 4. kontor. For utfyllende bestemmelser se j.nr 0414/1950 61
Prisdirektoratet 1949-09-29 1124/1949 Gjenparter av dommer og forelegg kasseres ikke 60 Vedtaket gjelder for: Prisdirektoratet
Norges tekniske høgskole 1949-09-28 1113/1949 Regnskapsbilag 1932/33-1942/43. Regnskapsbilagene bevares for hvert 5. år, f.eks.f.eks. 1935/36 og 1940/41. Kassabøkene med hovedbilag bevares. 59
Klaveness bank 1949-05-12 0496/1949 Bankens arkiv iflg. spesifikasjon 58 Vedtaket gjelder for: Klaveness bank
Sosialdepartementet 1913-1993 1948-11-03 1186/1948 Medisinalkontorets brevarkiv 1820-1920 kasseres ikke 57
Kirke- og undervisningsdepartementet 1949-02-26 0613/1948 Regnskapsmatr. vedk. KUDs fonds (u.regnskap fra skattefogden). Geistlige lønningsfondsregnskaper og utbetalinger av prestelønninger kasseres ikke. Av underregnskapene fra skattefogdene oppbevares prøver. 56
Landbruks- og matdepartementet 1948-09-29 1078/1948 Mnds- og årslister fra veterinæ. (ikke årsberetn.). Landbr.ktr. fagavd. l.nr. 9. Prod.dir. 1.nr. 28. For utfyllende bestemmelser se j.nr 1078/1948 55
Kirke- og undervisningsdepartementet 1948-09-29 0613/1948 Trykksaker i Vitenskapskontoret 54
Kirke- og undervisningsdepartementet 1948-08-13 0613/1948 Kvitt. fra prester for vedlikeholdstilskudd 1925-1945For utfyllende bestemmelser se j.nr. 0613/1948. 53
Direktoratet for eksport- og importregulering 1948-08-13 0739/1948 Spesifiserte arkivserier 52 Vedtaket gjelder for: Direktoratet for eksport- og importregulering
Justis- og beredskapsdepartementet 1948-07-16 0546/1948 Valgregninger 1903 ff. Portoutgifter og -frihet. Prisdommer 1930-1940-årene. Av valgregninger bevares hver 5. årgang. Av portoutgifter og -frihet bevares prøver. Prisdommene kan kasseres under forutsetning av at Forsyningsdepartementet og Prisdirektoratet ikke kasserer sitt eksemplar. 51
Riksrevisjonen 1948-06-16 0645/1948 Regnskapsbilag i 1. kontor med spesifiserte unntak Av de regnskapsbilag som kan kasseres bevares hvert 5. år. Regnskapsbilagene for statens ordinære intrader, regnskapsbilagene for en del av statens eiendommer og bevillingsregnskapsbilagene bevares. 50
Riksrevisjonen 1948-06-01 0591/1948 Regnskapsbilag revidert i 3. kontor. For utfyllende bestemmelser se j.nr. 0591/1948. 49
Samferdselsdepartementet/Telegrafverket 1948-05-27 0494/1948 Regnskapssaker fra Revisjonskontoret iflg. spesifikasjon. Prøver bør oppbevares. Jfr. vedtak nr. 5. 48 Vedtaket gjelder for: Samferdselsdepartementet/Telegrafverket
Riksrevisjonen 1948-05-27 0408/1948 Statsregnskapsbilag eldre enn 10 år kasseres inntil videre For utfyllende bestemmelser se j.nr 0408/1948. 47
Sosialdepartementet 1913-1993 1948-04-24 0451/1948 Statsbidrag - regninger og skjemastoff 1892-1920 46
Kommune - Nord-Rana 1948-04-21 0409/1948 Kommunearkiv - bare rettledning kan sendes fra Riksarkivet 45
Riksrevisjonen 1948-03-24 0307/1948 Veiregnskapsbilag 1936-37 og 1937-38. Typiske prøver bevares f.eks. bilagene fra 3 forskjellige middelsstore veianlegg, ett anlegg østafjells, ett vestafjells og ett nordafjells. 44
Sorenskrivere/Byskrivere 1948-03-05 0194/1948 Avskrifter av slettede dokumenter kasseres ikke 43 Vedtaket gjelder for: Sorenskrivere/Byskrivere