Sjekk om vedtaket ligger ved i fulltekst(pdf) ved å trykke vedtaksnumret. Hvis ikke kan spørsmål om vedtaket rettes til Seksjon for Bevaringsvurdering og Privatarkiv. Ønsker du å bestille et vedtak, send en e-post til post@arkivverket.no med spørsmål om innsyn i et bevarings- og kassasjonsvedtak. Oppgi organets navn, vedtaksnummer og vedtaksdato i e-posten. Dato mangler for en del vedtak. NB! Offentlige organer omorganiseres og endrer navn. For å finne ut hvilke bestemmelser som gjelder for et offentlig organ, bør du også søke på forløpere til dagens organ. hvis du f.eks vil ha oversikt over alle vedtak som gjelder NAV, bør du først søke på NAV i fritekstfeltet, og deretter søke på Arbeids-og velferdsdirektoratet (Aetat), Rikstrygdeverket osv.

Fritekstsøk (alle kolonner):
Nullstill

Organ Vedtaksdato Saksnummer Tittel Vedtaksnr Jmfvedtak Kommentar
KRIPOS - Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet 2019-03-22 2018/10763 1168 .
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2018-11-19 2018/15724 Kassasjon av helsekort 1167 Se også vedtak nr. 1166.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2018-11-01 2018/15724 Kassasjon av personellmapper 1166 Se også vedtak nr. 1167.
Olje- og energidepartementet 1997- 2019-03-11 2019/3076 Godkjenning av b/k-plan for elektronisk arkiv og papirarkiv fra 01.01.2016- 1165 Godkjenning av b/k-plan for elektronisk arkiv og papirarkiv fra 01.01.2016-
Statens lånekasse for utdanning 2019-03-01 2019/3203 Vedtak om kassasjon av eldre fysisk registermateriale 1164 Vedtak om kassasjon av eldre fysisk registermateriale
Statens vegvesen 2019-02-11 2016/28154 Godkjenning av revidert bevarings- og kassasjonsplan for fagsaker i arkivsystem 1163 Godkjenning av b/k-plan for fagsaker
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 2019-01-16 2018/6723 Bevarings- og kassasjonsregler for saksarkiv, styrereferater, kopibøker og fagsaker 2003-2018 1162 jfr. 2010/10372
Statens legemiddelverk 2018-11-16 2016/2747 Kassasjon av bivirkningsmeldinger for vaksiner 2007-2018 1161 Kassasjon pga redundans
Fylkesmannen i Aust-Agder 2013-05-16 2012/3748 Bevarings- og kassasjonsplan for perioden 2003 og fremover 1160 Vedtaket gjelder for alle fylkesmennene
Fylkesmannen i Aust-Agder 2010-09-10 2008/9232 Bevarings- og kassasjonsplan for perioden 1997-2002 1159 Vedtaket gjelder for alle fylkesmennene
Fylkesmannen i Aust-Agder 1984-09-28 3340/1984 Bevarings- og kassasjonsplan for perioden 1950 og framover. 1158 Vedtaket gjelder for alle fylkesmennene
Fylkesmannen i Telemark 2013-05-16 2012/3748 Bevarings- og kassasjonsplan for perioden 2003 og fremover 1157 Vedtaket gjelder for alle fylkesmennene
Fylkesmannen i Telemark 2010-09-10 2008/9232 Bevarings- og kassasjonsplan for perioden 1997-2002. 1156 Vedtaket gjelder for alle fylkesmennene
Fylkesmannen i Telemark 1984-09-28 3340/1984 Bevarings- og kassasjonsplan for perioden fra 1950 tom 1996, jf. RA vedtak av 10.09.2010. 1155 Vedtaket gjelder for alle fylkesmennene.
Norges vassdrags- og energidirektorat 2018-06-20 2018/8704 Godkjenning av b/k-regler for diverse papirbaserte arkivserier fra Energidirektoratet/Energiavdelingen: kraftsystemplaner, nettanalyser m.m., 1970-1994 1154
NAV 2018-05-04 2012/16878 Vedtaket omfatter både papirbasert og elektronisk arkiv. Fra elektronisk arkiv bevares journaler, bestemte typer registeropplysninger fra fagsystemer Elin og Predator, og bestemte sakstyper. Øvrig arkiv kasseres. 1153
Fylkesmannen i Vestfold 2013-05-16 2012/3748 Bevarings- og kassasjonsplan for perioden 2003 og fremover. 1152 Vedtaket gjelder for alle fylkesmennene.
Fylkesmannen i Vestfold 2010-09-10 2008/9232 Bevarings- og kassasjonsplan for perioden 1997-2002. 1151 Vedtaket gjelder for alle fylkesmennene.
Fylkesmannen i Vestfold 1984-09-28 3340/1984 Bevarings- og kassasjonsplan for perioden 1950 og framover. 1150 Vedtaket gjelder for alle fylkesmennene.
Statens vegvesen 2018-04-05 2016/28154 Godkjenning av revidert b/k-plan for fagsakene (klasse 2-4)i Statens vegvesens sak-/arkivsystem 1149 En ny journalverdig dokumenttype inntatt i klassifikasjonen, samt mindre endringer bl.a. pga forskriftsendringer