Sjekk om vedtaket ligger ved i fulltekst(pdf) ved å trykke vedtaksnummeret. Hvis vedtaket ikke ligger ute i pdf kan du bestille det. Send en e-post til post@arkivverket.no med spørsmål om innsyn i et bevarings- og kassasjonsvedtak. Oppgi organets navn, vedtaksnummer og vedtaksdato i e-posten. Spørsmål om registeret og vedtakene kan rettes til seksjon Arkivvurdering og tilsyn.

Fritekstsøk (alle kolonner):
Nullstill

 

Organ Vedtaksdato Saksnummer Tittel Vedtaksnr Jmfvedtak Kommentar
Kirke- og undervisningsdepartementet 1943-01-16 0025/1943 4. skolekontors arkiv kasseres ikke 31
NSB AS 1942-06-02 0348/1942 Statsbaneregnskap ved stasjonene 30
Sosialdepartementet 1913-1993 1941-07-01 0490/1941 Arbeidsledighetskasser eldre enn 1928 29
Sosialdepartementet 1913-1993 1941-06-27 0490/1941 Fabrikktilsynet og kjelkontr. eldre enn 1931. Arbeidsledighetstiltak eldre enn 1931. For utfyllende bestemmelser se j.nr. 0490/1941. 28
Sjøfartsdepartementet 1941-06-07 0281/1941 Hyreanvisninger og hyrebeløp i norske banker 1909-1930. Enkelte årganger f.eks. 1909, 1917 og 1927 oppbevares som prøve. Hyreprotokollene skal også bevares. - Serie 1-4 og 7-9 utlegg for syke og nødlidende sjømenn, arvesaker, tvister, underretning om forlis, hjemsending av forliste 1893-1932 bør bevares. 27
Handelsdepartementet 1939-11-23 1348/1939 Søknader om lån og bidrag til kjøp av fiskeredskap og småbåter 26
Justis- og beredskapsdepartementet 1939-02-01 0121/1939 Hovedstevnevitnets dagbøker. En enkelt protokoll for hvert 10. år oppbevares. 25
Riksrevisjonen 1938-10-25 1058/1938 Regnskapssaker - kassasjon må utstå inntil videre. Riksarkivaren har anbefalt nedsatt en komite som bl.a. skal utarbeide plan for kassasjon av eldre arkivsaker. Spørsmålet om en kassasjonskomite må avgjøres, før Riksrevisjonen kan gå videre enn til å kassere regnskapsbilag. 24
Riksarkivaren 1938-10-10 0751/1938 Kassasjon av arkivsaker generelt. Redegjørelse til Kirkedepartementet fra Riksarkivar Steinnes. 23 Vedtaket gjelder for: Riksarkivaren
Mønstringskontoret i Mandal 1938-03-15 0293/1938 Mønstringskontorets arkiver kasseres ikke. Riksarkivaren anbefaler at mønstringssjefen ber om tillatelse til kassasjon fra vedkommende departement. 22 Vedtaket gjelder for: Mønstringskontoret i Mandal
Statsrevisjonen 1937-06-07 0518/1937 Regnskapsbilag for etater under Handelsdep. eldre enn 10 år 21 Vedtaket gjelder for: Statsrevisjonen
Statsrevisjonen 1937-05-29 0492/1937 Statsskattregnskaper eldre enn 1923/1924 20 Vedtaket gjelder for: Statsrevisjonen
Karantenekommisjonen 1936-10-09 1132/1936 Karantenekommisjonens saker eldre enn 1850 kasseres ikke 19 Vedtaket gjelder for: Karantenekommisjonen
Rikstrygdeverket 1936-08-14 0878/1936 Skadesaksdokumenter - gjenparter av originaldokumenter i RTV 18
Handelsdepartementet 1936-06-27 0688/1936 Sjøfartskontorets saker kasseres ikke 17
Kirke- og undervisningsdepartementet 1935-11-04 1161/1935 Regnskapssaker ved Revisjonskontoret. Universitetets Økonomiske Institutt ber om at det blir tatt vare på enkelte utgiftsbilag av vitenskapelig interesse. Dette gjelder bilag vedk. stiftelser hvortil er knyttet egne hus med eller uten husholdning. 16
Arbeidsdepartementet 1934-04-17 0385/1934 Regnskapsbilag for veibygging 1850-årene til 1916/1917. Universitetets økonomiske institutt må først få anledning til å forske i regnskapsbilagene. 15 Vedtaket gjelder for: Arbeidsdepartementet
Skipskontrollen 1933-09-23 0758/1933 Riksarkivaren gir adgang til kassasjon av enkelte serier. 14 Vedtaket gjelder for: Skipskontrollen
Landbruks- og matdepartementet 1932-10-31 0628/1932 Reiseregninger eldre enn 10 år i Skogkontoret. Skogfunksjonærenes regnskapsoversikter. Reiseregninger 1840 - ca. 1880 skal oppbevares. Saker av tilsvarende innhold innen andre administrasjonsgrener i Landbruksdepartementet kan kasseres, men en må alltid ha for øye den administrative og historiske interesse. 13
Kommune - Strømm 1934-01-18 0057/1934 Regnskapsbilag eldre enn 10 år. Av hensyn til lokalhistorisk forskning bør man bevare regnskapsbilag vedk. enkelte større prosjekter, f.eks. oppførelse av kirke, sykehus eller skolebygning. 12