Sjekk om vedtaket ligger ved i fulltekst(pdf) ved å trykke vedtaksnummeret. Hvis vedtaket ikke ligger ute i pdf kan du bestille det. Send en e-post til post@arkivverket.no med spørsmål om innsyn i et bevarings- og kassasjonsvedtak. Oppgi organets navn, vedtaksnummer og vedtaksdato i e-posten. Spørsmål om registeret og vedtakene kan rettes til seksjon Arkivvurdering og tilsyn.

Fritekstsøk (alle kolonner):
Nullstill

 

Organ Vedtaksdato Saksnummer Tittel Vedtaksnr Jmfvedtak Kommentar
NAV 2023-03-09 2023/3139 Godkjenning av bevarings- og kassasjonsplan for personvernombudet i NAV 1372 Vedlegget (vurderingen) lar seg ikke legge inn her- viser til sak
NAV 2023-03-30 2023/4215 Kassasjonsvedtak for opplysninger om obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid for leger 1371 Opplysningene er registrert i Helsepersonellregisteret
NAV 2023-05-02 2023/6618 Kassasjon av manuelt oppsatte rapporter utarbeidet med hjemmel i pvf art 15 1370 *
Proste- og prestearkiv i Den norske kirke 2023-10-19 2023/13055 Lokale enheter i Den norske kirke 1369 Gjelder papirarkiv til og med 2016
Sørlandet sykehus HF 2023-10-16 2023/5601 Innhold: Gjelder et avviklet elektronisk støttesystem 1368 Merknad: Gjelder et avviklet elektronisk støttesystem
Justis- og beredskapsdepartementet 2023-05-22 2023/7943 Bevaring og kassasjon av papirarkiv 1367 *
NAV 2023-06-09 2023/8558 Bevarings- og kassasjonsvedtak - risikovurdering ved utbetaling av sykepenger fra NAV 1366 *
Kriminalomsorgsdirektoratet 2023-06-22 2022/11169 Godkjenning av revidert bevarings- og kassasjonsplan 1365 *
Innovasjon Norge 2023-06-28 2023/9561 Vedtak om kassasjon av materiale etter Statens landbruksbank - lånesaker og BU-saker 1364 *
Skatteetaten 2023-09-11 2023/10502 Kassasjon av brannskadet arkiv etter Orkdal likningskontor og folkeregister 1363 *
St. Olavs Hospital 2023-04-21 2022/19113 Bevaring av ESA sakarkiv 1362 Arvesak fra 2021/11120
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2023-05-30 2023/8203 Kassasjon av åtte ulike administrative systemer 1361 Gjelder DSB og Valgdirektoratet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2023-02-23 2022/17971 Gjelder sak- og arkivsystemet til Valgdirektoratet 1360 Gjelder sak- og arkivsystemet til Valgdirektoratet
Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken Norge 2023-01-26 2022/17186 Bevaring av Portal og fagsystem for Den kulturelle skolesekken 1359 Bevaring av Portal og fagsystem for Den kulturelle skolesekken
Konfliktrådet 2022-09-19 2022/12950 Kassasjon av nettside, intranett, meklernett 1358 Kassasjon av nettside, intranett, meklernett
Norsk senter mot marin forsøpling 2023-01-20 2022/117 Bevaring av Public360 fra perioden 01.01.2019 - 31.07.2022 i sin helhet 1357 *
Cyberforsvarets Våpenskole 2021-11-16 2021/307 Bevaring av sak-/arkivsystemet Doculive i sin helhet f.o.m. 2016 1356 *
NAV 2023-01-12 2022/17663 Gjelder restmateriale fra Sannergata 1355 *
NAV 2022-11-24 2022/17803 Gjelder arkivmateriale etter behandling av lønnskompensasjon for permitterte og arbeidsgivere under Covid-19 - pandemien 1354 *
NAV 2022-10-10 2022/13572 Kassasjon av digital versjon av registerkort i Histark 1353 *