Sjekk om vedtaket ligger ved i fulltekst(pdf) ved å trykke vedtaksnummeret. Hvis vedtaket ikke ligger ute i pdf kan du bestille det. Send en e-post til post@arkivverket.no med spørsmål om innsyn i et bevarings- og kassasjonsvedtak. Oppgi organets navn, vedtaksnummer og vedtaksdato i e-posten. Spørsmål om registeret og vedtakene kan rettes til seksjon Arkivvurdering og tilsyn.

Fritekstsøk (alle kolonner):
Nullstill

 

Organ Vedtaksdato Saksnummer Tittel Vedtaksnr Jmfvedtak Kommentar
St. Olavs Hospital 2023-04-21 2022/19113 Bevaring av ESA sakarkiv 1362 Arvesak fra 2021/11120
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2023-05-30 2023/8203 Kassasjon av åtte ulike administrative systemer 1361 Gjelder DSB og Valgdirektoratet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2023-02-23 2022/17971 Gjelder sak- og arkivsystemet til Valgdirektoratet 1360 Gjelder sak- og arkivsystemet til Valgdirektoratet
Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken Norge 2023-01-26 2022/17186 Bevaring av Portal og fagsystem for Den kulturelle skolesekken 1359 Bevaring av Portal og fagsystem for Den kulturelle skolesekken
Konfliktrådet 2022-09-19 2022/12950 Kassasjon av nettside, intranett, meklernett 1358 Kassasjon av nettside, intranett, meklernett
Norsk senter mot marin forsøpling 2023-01-20 2022/117 Bevaring av Public360 fra perioden 01.01.2019 - 31.07.2022 i sin helhet 1357 *
Cyberforsvarets Våpenskole 2021-11-16 2021/307 Bevaring av sak-/arkivsystemet Doculive i sin helhet f.o.m. 2016 1356 *
NAV 2023-01-12 2022/17663 Gjelder restmateriale fra Sannergata 1355 *
NAV 2022-11-24 2022/17803 Gjelder arkivmateriale etter behandling av lønnskompensasjon for permitterte og arbeidsgivere under Covid-19 - pandemien 1354 *
NAV 2022-10-10 2022/13572 Kassasjon av digital versjon av registerkort i Histark 1353 *
Vestre Viken HF 2022-11-02 2022/16518 Fritak for Public360. Omfatter også bevaring av elektronisk sakarkiv 2006-2010 1352 *
Sykehuspartner HF 2022-10-12 2022/14989 Fritak for Public360 1351 *
Sykehuset Østfold HF 2022-09-12 2022/13224 Bevaring av sakarkiv 1998-2019 1350 *
NAV 2022-09-09 2022/13572 Kassasjon av stønadsmapper og registerkort 1349 *
Norges musikkhøgskole 2022-08-10 2022/8168 Bevaring av fotobasen samt digitalisert materiale 1348 *
NAV 2022-05-12 2022/7498 Kassasjon av muggskadet arkivmateriale fra perioden 1970-1999 1347 .
Fiskeridirektoratet region Møre og Romsdal 2022-05-12 2022/7320 Kassasjon av enkelte dokumenttyper i avlevert arkiv - fangstdagbøker og inspeksjonsskjemaer på papir 1346 ..
Akershus universitetssykehus HF 2022-04-08 2022/4807 Fritak for bruk av bevarings- og kassasjonsbestemmelser - Public 360 1345 Full bevaring av Public 360 fra perioden 10.11.2015 - 28.08.2019
Fiskeridirektoratet 2022-03-31 2022/2829 Kassasjon av opplysninger i tipshåndteringssystem 1344 ..
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2021-10-14 2009/12228 Arkivmateriale fra 2003 og fremover 1343 .