Sjekk om vedtaket ligger ved i fulltekst(pdf) ved å trykke vedtaksnummeret. Hvis vedtaket ikke ligger ute i pdf kan du bestille det. Send en e-post til post@arkivverket.no med spørsmål om innsyn i et bevarings- og kassasjonsvedtak. Oppgi organets navn, vedtaksnummer og vedtaksdato i e-posten. Spørsmål om registeret og vedtakene kan rettes til seksjon Arkivvurdering og tilsyn.

Fritekstsøk (alle kolonner):
Nullstill

 

Organ Vedtaksdato Saksnummer Tittel Vedtaksnr Jmfvedtak Kommentar
Vestre Viken HF 2022-11-02 2022/16518 Fritak for Public360. Omfatter også bevaring av elektronisk sakarkiv 2006-2010 1352 *
Sykehuspartner HF 2022-10-12 2022/14989 Fritak for Public360 1351 *
Sykehuset Østfold HF 2022-09-12 2022/13224 Bevaring av sakarkiv 1998-2019 1350 *
NAV 2022-09-09 2022/13572 Kassasjon av stønadsmapper og registerkort 1349 *
Norges musikkhøgskole 2022-08-10 2022/8168 Bevaring av fotobasen samt digitalisert materiale 1348 *
NAV 2022-05-12 2022/7498 Kassasjon av muggskadet arkivmateriale fra perioden 1970-1999 1347 .
Fiskeridirektoratet region Møre og Romsdal 2022-05-12 2022/7320 Kassasjon av enkelte dokumenttyper i avlevert arkiv - fangstdagbøker og inspeksjonsskjemaer på papir 1346 ..
Akershus universitetssykehus HF 2022-04-08 2022/4807 Fritak for bruk av bevarings- og kassasjonsbestemmelser - Public 360 1345 Full bevaring av Public 360 fra perioden 10.11.2015 - 28.08.2019
Fiskeridirektoratet 2022-03-31 2022/2829 Kassasjon av opplysninger i tipshåndteringssystem 1344 ..
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2021-10-14 2009/12228 Arkivmateriale fra 2003 og fremover 1343 .
Avinor as 2021-10-26 2021/15165 Databasen omfatter ni arkivskapere 1342 .
NORAD 2021-11-24 20221/1748 Fra perioden 1983-2003 1341 Det norske urfolksprogrammet
Foreldreutvalget for grunnopplæringen 2022-01-14 2021/18263 Arkivet fra perioden 1998-2010 1340 .
Sjøfartsdirektoratet 2022-01-25 2022/140 Forlengelse av tidligere vedtak 1339 .
Likestillings- og diskrimineringsnemnda 2022-03-08 2019/22562 Gjelder elektronisk arkiv 1338 .
Helgelandssykehuset HF Mo i Rana 2022-03-10 2022/2429 Kopier av journaler eldre enn 10 år. 1337 .
Kystverket hovedkontoret 2022-03-15 2022/2663 Gjelder tidligere Kystverket 3. distrikt 1336 Stilet til Kystverket sentralt.
Sikt - kunnskapssektorens tjenesteleverandør 2022-05-12 2022/7271 Felles bk-plan utarbeidet i prosjekt 1334 Gjelder for 17 utdanningsinstitusjoner
Skattedirektoratet 2022-05-12 2022/7230 Gjelder konkrete opplysninger og metadata 1333 Ingen
Statsbygg 2022-05-12 2022/7029 Gjelder tegningsarkivet HyperDoc fra 2001-2021 1332 Ingen