Sjekk om vedtaket ligger ved i fulltekst(pdf) ved å trykke vedtaksnummeret. Hvis vedtaket ikke ligger ute i pdf kan du bestille det. Send en e-post til post@arkivverket.no med spørsmål om innsyn i et bevarings- og kassasjonsvedtak. Oppgi organets navn, vedtaksnummer og vedtaksdato i e-posten. Spørsmål om registeret og vedtakene kan rettes til seksjon Arkivvurdering og tilsyn.

Fritekstsøk (alle kolonner):
Nullstill

 

Organ Vedtaksdato Saksnummer Tittel Vedtaksnr Jmfvedtak Kommentar
Statens kartverk 2019-09-16 2019/15446 Myrfolier, blyantoriginaler, samkopi, papirkopi 1300 Jf. også vedtak fra 23. april 2014.
NSB AS 2019-09-16 2019/13461 NSB Biltrafikk. Papir. 1990-96. 1299 Vedtaket er stilet til Bane NOR.
NSB AS 2019-09-16 2019/13461 Papir. 1989-96. NSB Hamar. 1298 Vedtaket er stilet til Bane NOR.
NSB AS 2019-09-19 2019/13461 NSB Konsern. Perioden 1990-96. 1297 Vedtaket er stilet til Bane NOR.
NSB Reisebyrå 2019-09-16 2019/13461 Papir. Perioden 1990-96. 1296 Vedtaket er stilet til Bane NOR.
NSB AS 2019-09-16 2019/11208 NSB Materielldivisjonen 1295 Vedtaket er stilet til Bane NOR.
NSB AS 2019-09-20 2019/11216 Papirarkiv fra 1992-96 1294 Vedtaket er stilet til Bane NOR
Veterinærinstituttet 2019-10-07 2018/2626 Papirarkiv og elektronisk arkiv 1293 Ingen merknad.
NSB AS 2019-09-26 2019/11209 NSB Eiendomsdivisjonen 1292 Gjelder perioden 1990-96.
Norges Handelshøyskole 2021-08-11 2021/10483 Helhetlig plan for handelshøyskolen (elektronisk arkiv) 1291 -
Miljødirektoratet 2021-09-15 2021/7789 Kassasjon av nettstedet nasjonalparkstyre.no 1290 ingen merknad
Direktoratet for arbeidstilsynet 2019-10-29 2019/17785 elektronisk sakarkiv - Arbeidstilsynet 1289 Vedtaket gjelder Arbeidstilsynet
Statens kartverk 2020-10-28 2019/19248 Gjelder om lag 45 000 negativer fra perioden 1930-1953 1288 Materialet er også digitalisert
Sivilforsvaret 2019-11-06 2009/12228 Tillegg til tidligere vedtak 1287 Vedtaket er stilet til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Statsbygg 2019-12-04 2019/20387 Bevaring av det digitale fotoarkivet Canto Cumulus 1286 Inneholder om lag 28 000 objekter
NSB AS 2019-12-04 2019/20923 Papirarkivet etter NSB Engineeringavdelingen 1988-1995 1285 Vedtaket er stilet til Bane NOR SF
Forsvarsbygg 2020-03-18 2019/19315 Gjelder Forsvarsbygg 1284 Fagsystemer og digitale løsninger
NSB AS 2020-01-20 2019/22036 Papirarkivet etter NSB Persontrafikkdivisjonen 1989-1996 1283 Vedtaket er stilet til Bane NOR SF
NSB AS 2020-01-20 2019/22037 Papirarkivet etter NSB Jernbanevirksomheten 1990-1996 1282 Vedtaket er stilet til Bane NOR SF
NSB AS 2020-01-16 2019/22037 Papirarkivet etter NSB Banedivisjonen 1990-1996 1281 Vedtaket er stilet til Bane NOR SF