Sjekk om vedtaket ligger ved i fulltekst(pdf) ved å trykke vedtaksnummeret. Hvis vedtaket ikke ligger ute i pdf kan du bestille det. Send en e-post til post@arkivverket.no med spørsmål om innsyn i et bevarings- og kassasjonsvedtak. Oppgi organets navn, vedtaksnummer og vedtaksdato i e-posten. Spørsmål om registeret og vedtakene kan rettes til seksjon Arkivvurdering og tilsyn.

Fritekstsøk (alle kolonner):
Nullstill

 

Organ Vedtaksdato Saksnummer Tittel Vedtaksnr Jmfvedtak Kommentar
Miljødirektoratet 2021-09-15 2021/7789 Kassasjon av nettstedet nasjonalparkstyre.no 1290 ingen merknad
Direktoratet for arbeidstilsynet 2019-10-29 2019/17785 elektronisk sakarkiv - Arbeidstilsynet 1289 Vedtaket gjelder Arbeidstilsynet
Statens kartverk 2020-10-28 2019/19248 Gjelder om lag 45 000 negativer fra perioden 1930-1953 1288 Materialet er også digitalisert
Sivilforsvaret 2019-11-06 2009/12228 Tillegg til tidligere vedtak 1287 Vedtaket er stilet til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Statsbygg 2019-12-04 2019/20387 Bevaring av det digitale fotoarkivet Canto Cumulus 1286 Inneholder om lag 28 000 objekter
NSB AS 2019-12-04 2019/20923 Papirarkivet etter NSB Engineeringavdelingen 1988-1995 1285 Vedtaket er stilet til Bane NOR SF
Forsvarsbygg 2020-03-18 2019/19315 Gjelder Forsvarsbygg 1284 Fagsystemer og digitale løsninger
NSB AS 2020-01-20 2019/22036 Papirarkivet etter NSB Persontrafikkdivisjonen 1989-1996 1283 Vedtaket er stilet til Bane NOR SF
NSB AS 2020-01-20 2019/22037 Papirarkivet etter NSB Jernbanevirksomheten 1990-1996 1282 Vedtaket er stilet til Bane NOR SF
NSB AS 2020-01-16 2019/22037 Papirarkivet etter NSB Banedivisjonen 1990-1996 1281 Vedtaket er stilet til Bane NOR SF
NSB AS 2020-01-20 2019/22043 Papirarkivet etter NSB Persontrafikk region øst 1990-1996 1280 Vedtaket er stilet til Bane NOR SF
NSB AS 2020-01-20 2019/22048 Papirarkivet etter NSB Godsdivisjonen 1990-1996 1279 Vedtaket er stilet til Bane NOR SF
NSB AS 2020-01-20 2019/22046 Papirarkivet etter NSB Maskinavdelingen 1960-1990 1278 Vedtaket er stilet til Bane NOR SF
Norges veterinærhøgskole 2020-01-31 2020/1901 Arkivet etter Bakteriologien ved tidl. NVH 1277 Vedtaket er stilet til NMBU
Norges veterinærhøgskole 2020-01-31 2020/1901 Gjelder papirarkivet etter Immunologien ved tidl. NVH 1276 Vedtaket er stilet til NMBU
Norges veterinærhøgskole 2020-02-12 2020/1901 Gjelder Institutt for kirurgi ved tidligere Norges veterinærhøgskole 1275 Vedtaket er stilet til NMBU
Enova SF 2021-01-22 2020/21110 Gjelder nytt arkivsystem 1274 Enova SF
Norges veterinærhøgskole 2020-02-17 2020/1901 Gjelder Institutt for stordyrsykdommer ved tidl. NVH 1273 Vedtaket er stilet til NMBU
NSB AS 2020-04-01 2020/4563 Gjelder papirarkivet etter NSB Elektroavdelingen 1272 Vedtaket er stilet til Bane NOR SF
Statens vegvesen 2020-03-26 2020/4705 Bevaring av disse to integrerte systemene 1271 Systemene Labsys/Kvalink