Sjekk om vedtaket ligger ved i fulltekst(pdf) ved å trykke vedtaksnummeret. Hvis vedtaket ikke ligger ute i pdf kan du bestille det. Send en e-post til post@arkivverket.no med spørsmål om innsyn i et bevarings- og kassasjonsvedtak. Oppgi organets navn, vedtaksnummer og vedtaksdato i e-posten. Spørsmål om registeret og vedtakene kan rettes til seksjon Arkivvurdering og tilsyn.

Fritekstsøk (alle kolonner):
Nullstill

 

Organ Vedtaksdato Saksnummer Tittel Vedtaksnr Jmfvedtak Kommentar
Norges veterinærhøgskole 2020-04-20 2020/6251 Arkivet etter Institutt for obstetrikk - Norges veterinærhøgskole 1270 Vedtaket er stilet til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges veterinærhøgskole 2020-04-20 2020/6253 Arkivet etter Institutt for smådyrsjukdommer - Norges veterinærhøgskole 1269 Vedtaket er stilet til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges veterinærhøgskole 2020-04-24 2020/6255 Arkivet etter Institutt for indremedisin II - Norges veterinærhøgskole 1268 Vedtaket er stilet til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges veterinærhøgskole 2020-04-24 2020/6256 Arkivet etter Parasittologen - Norges veterinærhøgskole 1267 Vedtaket er stilet til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Statens vegvesen 2020-08-27 2020/3914 Gjelder perioden 1987-2002 1266 Tillegg til vedtak fra 2006
NSB AS 2020-09-25 2020/12442 Gjelder NSB Baneavdelingen 1265 Vedtaket er stilet til Bane NOR SF
Direktoratet for arbeidstilsynet 2020-10-29 2019/17785 Gjelder to ulike dokumenttyper 1264 Vedtaket er stilet til Arbeidstilsynet
Konfliktrådet 2020-12-03 202019572 Gjelder perioden 2014 - mars 2020 1263 ePhorte
Norges Bank 2020-12-11 2017/21234 Gjelder Norges Banks seddeltrykkeri 1262 Vedtaket gjelder Norges Banks seddeltrykkeri
NSB AS 2021-03-15 2021/3260 Gjelder materiale av og om NSB og Jernbaneverket 1261 Vedtaket er stilet til Bane NOR SF
Det norske meteorologiske institutt 2021-04-14 2021/4090 Bevaring og kassasjon - Meteorologisk institutt 1260 Gjelder også Vervarslinga på Vestlandet og Vervarslinga for Nord-Norge
Høgskolen i Innlandet 2020-02-14 2020/2676 Overordnet bk-vedtak gjøres gjeldende for Høgskolen i Innlandet 1259 Se også vedtak nr. 1027.
Utdanningsdirektoratet 2020-10-13 2020/9105 bk-plan for utdanningsdirektoratet 1258 Utdanningsdirektoratet
Konfliktrådet 2021-06-03 2021/8459 Bevaring og kassasjon for Konfliktrådet 1257 Konfliktrådet
Norsk institutt for bioøkonomi 2021-04-14 2021/5081 Løken forskningsstasjon 1256 Papirarkiv
Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker 2021-04-14 2021/5565 Gjelder Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker 1255 Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Høgskulen på Vestlandet (HVL) 2021-04-21 2021/5529 Gjelder for skolen og tre forløpere 1254 Tidligere vedtak legges til grunn for skolen
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker 2021-05-25 2021/7509 Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker 1253 Gjelder hele kommisjonens arkiv
Skattedirektoratet 2021-05-28 2021/7622 Gjelder motorvognavgift 1252 Vedtaket er stilet til Skatteetaten
Skattedirektoratet 2021-06-21 2021/6110 Bevaring av a-krim samarbeidsløsning 1251 Vedtaket er stilet til Skatteetaten