Sjekk om vedtaket ligger ved i fulltekst(pdf) ved å trykke vedtaksnummeret. Hvis vedtaket ikke ligger ute i pdf kan du bestille det. Send en e-post til post@arkivverket.no med spørsmål om innsyn i et bevarings- og kassasjonsvedtak. Oppgi organets navn, vedtaksnummer og vedtaksdato i e-posten. Spørsmål om registeret og vedtakene kan rettes til seksjon Arkivvurdering og tilsyn.

Fritekstsøk (alle kolonner):
Nullstill

 

Organ Vedtaksdato Saksnummer Tittel Vedtaksnr Jmfvedtak Kommentar
Utdanningsdirektoratet 2020-10-13 2020/9105 bk-plan for utdanningsdirektoratet 1258 Utdanningsdirektoratet
Konfliktrådet 2021-06-03 2021/8459 Bevaring og kassasjon for Konfliktrådet 1257 Konfliktrådet
Norsk institutt for bioøkonomi 2021-04-14 2021/5081 Løken forskningsstasjon 1256 Papirarkiv
Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker 2021-04-14 2021/5565 Gjelder Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker 1255 Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Høgskulen på Vestlandet (HVL) 2021-04-21 2021/5529 Gjelder for skolen og tre forløpere 1254 Tidligere vedtak legges til grunn for skolen
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker 2021-05-25 2021/7509 Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker 1253 Gjelder hele kommisjonens arkiv
Skattedirektoratet 2021-05-28 2021/7622 Gjelder motorvognavgift 1252 Vedtaket er stilet til Skatteetaten
Skattedirektoratet 2021-06-21 2021/6110 Bevaring av a-krim samarbeidsløsning 1251 Vedtaket er stilet til Skatteetaten
Statens jernbanetilsyn 2019-08-30 2018/12403 Bevaring og kassasjon for Statens jernbanetilsyn 1250 bevaring og kassasjon for Statens jernbanetilsyn
Universitetet i Bergen 2019-08-26 2019/10638 Overordnet bk-plan gjøres gjeldende for UiB 1249 Overordnet bk-plan gjøres gjeldende for UiB
Utdanningsdirektoratet 2020-06-16 2020/5079 Gjelder nettsidene til Utdanningsdirektoratet 1248 Gjelder nettsidene til Utdanningsdirektoratet
Norsk institutt for vannforskning 2020-10-21 2019/22636 Vedtaket gjelder administrasjonsarkivet 1955-2010 på papir. 1247 NIVA ble frstilt som privat stiftelse 1986, men arkivet ble ikke periodisert.
Utenriksdepartementet 2020-09-04 2020/11076 Bevaringsplanen gjelder utenriksstasjonenes sakarkiv skapt etter 1960 på papir, med tilhørende journal på papir eller elektronisk i DocuLive eller Filemaker. 1246 Reglene erstatter Instruks om arkivavgrensning og kassasjon ved fagstasjonene datert 25.03.1969.
Statens helsetilsyn 2020-09-07 2017/7529 Godkjenning av plan for saks- og fagarkiver fra perioden 1989 til d.d. 1245 Inkluderer også enkelte papirarkiv fra andre organer lagret hos SHT
Riksteatret 2020-08-24 2020/13187 Bevaring av fagsystemet Riksplanen 1244 Riksteatrets turnéplanleggingsverktøy
Norges veterinærhøgskole 2020-08-06 2020/6253 Gjelder arkiv fra Institutt for produksjonsdyrmedisin, Institutt for sports- og familiedyrmedisin, samt Forsøksgården på Dal 1243 Avlevert fra NMBU. 3 separate bevaringsvedtak
Statens vegvesen 2020-05-08 2020/18309 Godkjenning av bevarings- og kassasjonsplan for Autosys Trafikant og Autosys Kjøretøy 1242 Gjelder også Datavarehuset for kjøretøy
Statens vegvesen 2020-05-08 2020/18309 Reviderte regler for fagsaker i plan av 07.02.2019 1241 Revisjon
Statens veiledningskontor for oppfinnere 2020-04-29 2020/3010 Bevaring av oppfinnermapper fra Statens veiledningskontor for oppfinnere 1240 Bevaringsvedtak
Domstolene 2020-04-30 2019/918 BK-plan for papirmateriale 1239 Erstatter bk-plan fra 2002.