Sjekk om vedtaket ligger ved i fulltekst(pdf) ved å trykke vedtaksnummeret. Hvis vedtaket ikke ligger ute i pdf kan du bestille det. Send en e-post til post@arkivverket.no med spørsmål om innsyn i et bevarings- og kassasjonsvedtak. Oppgi organets navn, vedtaksnummer og vedtaksdato i e-posten. Spørsmål om registeret og vedtakene kan rettes til seksjon Arkivvurdering og tilsyn.

Fritekstsøk (alle kolonner):
Nullstill

 

Organ Vedtaksdato Saksnummer Tittel Vedtaksnr Jmfvedtak Kommentar
Statens kartverk 2021-12-09 2020/15830 350-400 trykkplater av kobber, aluminium og glass. Trykkplatene er skapt av identifiserbare grafikere hos Kartverket. Platene er å anse som originaler for fremstilling av amtskart, rektangelkart og gradteigskart i tiden 1801-1950. 1321 ingen
Nasjonal sikkerhetsmyndighet 2021-08-19 2021/11486 Godkjenning av instruks for bevaring, kassasjon og avlevering - personkontroll og sikkerhetsklarering 1320 *
Helsedirektoratet 2021-05-11 2021/7833 Kassasjon av info om egenandel/frikort og europeisk helsetrygdkort i fagsystemet Infotrygd 1319 Redundant materiale i Helsedirektoratet etter overføring av arkiv til Helfo
NAV 2021-11-05 2021/15235 Bevaring og kassasjon av visse sakstyper innen personalområdet i NAV 1317 Saksområder utenfor forskriftens bestemmelser
NAV 2021-11-30 2021/17448 Kassasjon av dokumentasjon i løsning for erklæring av farskap - Farskapsportalen 1316 Kassasjon av opplysningene i Farskapsportalen
Helsedirektoratet 2022-03-01 2022/1691 Godkjenning av bevarings- og kassasjonsplan for GTT - Videreutviklingsprosjekte 1315 Forskningsprosjekt
NAV 2022-02-28 2022/2007 Kassasjon av kopibøker fra fylkestrygdekontor 1314 Kopibøker for fagsaker 1991-2006
Norges idrettshøgskole 2021-04-07 2020/16517 Kassasjon av pasientjournaler fra bedriftshelsetjenesten 1313 Opphevelse av tidligere bevaringsvedtak, kasseres i henhold til § 7-3
Skattedirektoratet 2021-03-11 2021/3627 Bevaring av kvalitetssystemet KiSS 1312 Bevaring av kvalitetssystemet KiSS
NAV 2021-05-31 2021/16878 4 vedtak for papirarkiv i NAV 1311 4 vedtak fra perioden 18.03.2021 - 31.05.2021
NAV 2021-01-13 2021/16878 Kassasjonsvedtak for kvalitetssikring av vurderinger om nedsatt arbeidsevne 1310 Kassasjonsvedtak
NAV 2021-01-13 2021/16878 Bevaring av opplysninger om supplerende stønad til uføre flyktninger 1309 B/k-vedtak
Justis- og beredskapsdepartementet 2020-12-01 2019/23477 Godkjenning av bevarings- og kassasjonsplan for Justis- og beredskapsdepartementets elektroniske arkiv 2014 - d.d. 1308 Acos WebSak
Norsk filminstitutt 2020-10-26 2020/17318 Godkjenning av bevarings- og kassasjonsplan for Norsk Filminstitutts digitale arkiver 1307 Gjelder sakarkiv P360 og digitale fagsystemer
Kommunale næringsmiddeltilsyn 2020-10-09 2020/16066 Kassasjon av arkivseriar etter næringsmiddeltilsyn i Stryn og Hornindal kommunar 1306 Kassasjon med hjemmel i § 9c
Statens innkrevingssentral 2020-09-23 2020/14492 Bevaring av arkivsystem - Public 360 2009-2018 1305 Søknad innsendt av Skatteetaten
Oslo politidistrikt 2020-10-06 2020/14879 Bevaring og kassasjon av bedriftshelsejournaler i Oslo politidistrikt 1304 Papir-basert og elektronisk materiale
NAV 2020-09-04 2020/13664 Kassasjon av informasjon om behandlere i fagsystemet Infortrygd 1303 Sletting av behandlerregisteret
Statens helsetilsyn 2020-09-07 2017/7529 Godkjenning av bevarings- og kassasjonsplan 1302 Papirbaserte saks- og fagarkiver 1989-2007, elektroniske sak- og fagarkiver 2008-
Statens kartverk 2019-09-16 2019/15446 Materialet skal bevares og avleveres i original form. 1301 Ingen merknad.