Sjekk om vedtaket ligger ved i fulltekst(pdf) ved å trykke vedtaksnummeret. Hvis vedtaket ikke ligger ute i pdf kan du bestille det. Send en e-post til post@arkivverket.no med spørsmål om innsyn i et bevarings- og kassasjonsvedtak. Oppgi organets navn, vedtaksnummer og vedtaksdato i e-posten. Spørsmål om registeret og vedtakene kan rettes til seksjon Arkivvurdering og tilsyn.

Fritekstsøk (alle kolonner):
Nullstill

 

Organ Vedtaksdato Saksnummer Tittel Vedtaksnr Jmfvedtak Kommentar
NAV 2021-01-13 2021/16878 Kassasjonsvedtak for kvalitetssikring av vurderinger om nedsatt arbeidsevne 1310 Kassasjonsvedtak
NAV 2021-01-13 2021/16878 Bevaring av opplysninger om supplerende stønad til uføre flyktninger 1309 B/k-vedtak
Justis- og beredskapsdepartementet 2020-12-01 2019/23477 Godkjenning av bevarings- og kassasjonsplan for Justis- og beredskapsdepartementets elektroniske arkiv 2014 - d.d. 1308 Acos WebSak
Norsk filminstitutt 2020-10-26 2020/17318 Godkjenning av bevarings- og kassasjonsplan for Norsk Filminstitutts digitale arkiver 1307 Gjelder sakarkiv P360 og digitale fagsystemer
Kommunale næringsmiddeltilsyn 2020-10-09 2020/16066 Kassasjon av arkivseriar etter næringsmiddeltilsyn i Stryn og Hornindal kommunar 1306 Kassasjon med hjemmel i § 9c
Statens innkrevingssentral 2020-09-23 2020/14492 Bevaring av arkivsystem - Public 360 2009-2018 1305 Søknad innsendt av Skatteetaten
Oslo politidistrikt 2020-10-06 2020/14879 Bevaring og kassasjon av bedriftshelsejournaler i Oslo politidistrikt 1304 Papir-basert og elektronisk materiale
NAV 2020-09-04 2020/13664 Kassasjon av informasjon om behandlere i fagsystemet Infortrygd 1303 Sletting av behandlerregisteret
Statens helsetilsyn 2020-09-07 2017/7529 Godkjenning av bevarings- og kassasjonsplan 1302 Papirbaserte saks- og fagarkiver 1989-2007, elektroniske sak- og fagarkiver 2008-
Statens kartverk 2019-09-16 2019/15446 Materialet skal bevares og avleveres i original form. 1301 Ingen merknad.
Statens kartverk 2019-09-16 2019/15446 Myrfolier, blyantoriginaler, samkopi, papirkopi 1300 Jf. også vedtak fra 23. april 2014.
NSB AS 2019-09-16 2019/13461 NSB Biltrafikk. Papir. 1990-96. 1299 Vedtaket er stilet til Bane NOR.
NSB AS 2019-09-16 2019/13461 Papir. 1989-96. NSB Hamar. 1298 Vedtaket er stilet til Bane NOR.
NSB AS 2019-09-19 2019/13461 NSB Konsern. Perioden 1990-96. 1297 Vedtaket er stilet til Bane NOR.
NSB Reisebyrå 2019-09-16 2019/13461 Papir. Perioden 1990-96. 1296 Vedtaket er stilet til Bane NOR.
NSB AS 2019-09-16 2019/11208 NSB Materielldivisjonen 1295 Vedtaket er stilet til Bane NOR.
NSB AS 2019-09-20 2019/11216 Papirarkiv fra 1992-96 1294 Vedtaket er stilet til Bane NOR
Veterinærinstituttet 2019-10-07 2018/2626 Papirarkiv og elektronisk arkiv 1293 Ingen merknad.
NSB AS 2019-09-26 2019/11209 NSB Eiendomsdivisjonen 1292 Gjelder perioden 1990-96.
Norges Handelshøyskole 2021-08-11 2021/10483 Helhetlig plan for handelshøyskolen (elektronisk arkiv) 1291 -