Sjekk om vedtaket ligger ved i fulltekst(pdf) ved å trykke vedtaksnummeret. Hvis vedtaket ikke ligger ute i pdf kan du bestille det. Send en e-post til post@arkivverket.no med spørsmål om innsyn i et bevarings- og kassasjonsvedtak. Oppgi organets navn, vedtaksnummer og vedtaksdato i e-posten. Spørsmål om registeret og vedtakene kan rettes til seksjon Arkivvurdering og tilsyn.

Fritekstsøk (alle kolonner):
Nullstill

 

Organ Vedtaksdato Saksnummer Tittel Vedtaksnr Jmfvedtak Kommentar
Universitetet i Bergen 2022-05-13 2022/8041 1331 Utarbeidet i et felles prosjekt
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU 2022-05-13 2022/8022 Gjelder all dokumentasjon ved NTNU 1330 Overordnet bk-plan utarbeidet i prosjekt
Universitetet i Oslo 2022-05-13 2022/8016 Gjelder alt arkivmateriale - papir og elektronisk 1329 Felles plan utarbeidet i prosjekt
Universitetet i Tromsø 2022-05-13 2022/8010 Overordnet bk-plan utarbeidet i felles prosjekt 1328 Ingen merknad.
Produktregisteret 2022-06-29 2022/10234 Hele registeret fra starten av. 1327 Vedtaket er stilet til Miljødirektoratet
Norsk institutt for bioøkonomi 2022-08-10 2022/9678 Generell bk-plan 1326 Ingen merknad
Norges forskningsråd 2022-08-10 2022/7006 Prosjektarkiver 1325 Ingen merknad.
Helsedirektoratet (2002- ) 2022-08-31 2022/12645 Data- og kontrollister fra Norsk Pasientregister fra perioden 1997-2004 1324 Gjelder Norsk Pasientregister
Norges musikkhøgskole 2022-09-05 2022/12785 Gjelder fagsaker. 1323 NMH bruker vedtak fra 2014 som sin bk-plan.
Brønnøysundregistrene 2019-04-09 2018/17604 Bevaringsvedtak for 26 eldre registersystemer 1322 Gjelder flere sektorer
Statens kartverk 2021-12-09 2020/15830 350-400 trykkplater av kobber, aluminium og glass. Trykkplatene er skapt av identifiserbare grafikere hos Kartverket. Platene er å anse som originaler for fremstilling av amtskart, rektangelkart og gradteigskart i tiden 1801-1950. 1321 ingen
Nasjonal sikkerhetsmyndighet 2021-08-19 2021/11486 Godkjenning av instruks for bevaring, kassasjon og avlevering - personkontroll og sikkerhetsklarering 1320 *
Helsedirektoratet 2021-05-11 2021/7833 Kassasjon av info om egenandel/frikort og europeisk helsetrygdkort i fagsystemet Infotrygd 1319 Redundant materiale i Helsedirektoratet etter overføring av arkiv til Helfo
NAV 2021-11-05 2021/15235 Bevaring og kassasjon av visse sakstyper innen personalområdet i NAV 1317 Saksområder utenfor forskriftens bestemmelser
NAV 2021-11-30 2021/17448 Kassasjon av dokumentasjon i løsning for erklæring av farskap - Farskapsportalen 1316 Kassasjon av opplysningene i Farskapsportalen
Helsedirektoratet 2022-03-01 2022/1691 Godkjenning av bevarings- og kassasjonsplan for GTT - Videreutviklingsprosjekte 1315 Forskningsprosjekt
NAV 2022-02-28 2022/2007 Kassasjon av kopibøker fra fylkestrygdekontor 1314 Kopibøker for fagsaker 1991-2006
Norges idrettshøgskole 2021-04-07 2020/16517 Kassasjon av pasientjournaler fra bedriftshelsetjenesten 1313 Opphevelse av tidligere bevaringsvedtak, kasseres i henhold til § 7-3
Skattedirektoratet 2021-03-11 2021/3627 Bevaring av kvalitetssystemet KiSS 1312 Bevaring av kvalitetssystemet KiSS
NAV 2021-05-31 2021/16878 4 vedtak for papirarkiv i NAV 1311 4 vedtak fra perioden 18.03.2021 - 31.05.2021