Sjekk om vedtaket ligger ved i fulltekst(pdf) ved å trykke vedtaksnummeret. Hvis vedtaket ikke ligger ute i pdf kan du bestille det. Send en e-post til post@arkivverket.no med spørsmål om innsyn i et bevarings- og kassasjonsvedtak. Oppgi organets navn, vedtaksnummer og vedtaksdato i e-posten. Spørsmål om registeret og vedtakene kan rettes til seksjon Arkivvurdering og tilsyn.

Fritekstsøk (alle kolonner):
Nullstill

 

Organ Vedtaksdato Saksnummer Tittel Vedtaksnr Jmfvedtak Kommentar
Avinor as 2021-10-26 2021/15165 Databasen omfatter ni arkivskapere 1342 .
NORAD 2021-11-24 20221/1748 Fra perioden 1983-2003 1341 Det norske urfolksprogrammet
Foreldreutvalget for grunnopplæringen 2022-01-14 2021/18263 Arkivet fra perioden 1998-2010 1340 .
Sjøfartsdirektoratet 2022-01-25 2022/140 Forlengelse av tidligere vedtak 1339 .
Likestillings- og diskrimineringsnemnda 2022-03-08 2019/22562 Gjelder elektronisk arkiv 1338 .
Helgelandssykehuset HF Mo i Rana 2022-03-10 2022/2429 Kopier av journaler eldre enn 10 år. 1337 .
Kystverket hovedkontoret 2022-03-15 2022/2663 Gjelder tidligere Kystverket 3. distrikt 1336 Stilet til Kystverket sentralt.
Sikt - kunnskapssektorens tjenesteleverandør 2022-05-12 2022/7271 Felles bk-plan utarbeidet i prosjekt 1334 Gjelder for 17 utdanningsinstitusjoner
Skattedirektoratet 2022-05-12 2022/7230 Gjelder konkrete opplysninger og metadata 1333 Ingen
Statsbygg 2022-05-12 2022/7029 Gjelder tegningsarkivet HyperDoc fra 2001-2021 1332 Ingen
Universitetet i Bergen 2022-05-13 2022/8041 1331 Utarbeidet i et felles prosjekt
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU 2022-05-13 2022/8022 Gjelder all dokumentasjon ved NTNU 1330 Overordnet bk-plan utarbeidet i prosjekt
Universitetet i Oslo 2022-05-13 2022/8016 Gjelder alt arkivmateriale - papir og elektronisk 1329 Felles plan utarbeidet i prosjekt
Universitetet i Tromsø 2022-05-13 2022/8010 Overordnet bk-plan utarbeidet i felles prosjekt 1328 Ingen merknad.
Produktregisteret 2022-06-29 2022/10234 Hele registeret fra starten av. 1327 Vedtaket er stilet til Miljødirektoratet
Norsk institutt for bioøkonomi 2022-08-10 2022/9678 Generell bk-plan 1326 Ingen merknad
Norges forskningsråd 2022-08-10 2022/7006 Prosjektarkiver 1325 Ingen merknad.
Helsedirektoratet (2002- ) 2022-08-31 2022/12645 Data- og kontrollister fra Norsk Pasientregister fra perioden 1997-2004 1324 Gjelder Norsk Pasientregister
Norges musikkhøgskole 2022-09-05 2022/12785 Gjelder fagsaker. 1323 NMH bruker vedtak fra 2014 som sin bk-plan.
Brønnøysundregistrene 2019-04-09 2018/17604 Bevaringsvedtak for 26 eldre registersystemer 1322 Gjelder flere sektorer