Sjekk om vedtaket ligger ved i fulltekst(pdf) ved å trykke vedtaksnummeret. Hvis vedtaket ikke ligger ute i pdf kan du bestille det. Send en e-post til post@arkivverket.no med spørsmål om innsyn i et bevarings- og kassasjonsvedtak. Oppgi organets navn, vedtaksnummer og vedtaksdato i e-posten. Spørsmål om registeret og vedtakene kan rettes til seksjon Arkivvurdering og tilsyn.

Fritekstsøk (alle kolonner):
Nullstill

 

Organ Vedtaksdato Saksnummer Tittel Vedtaksnr Jmfvedtak Kommentar
Justis- og beredskapsdepartementet 1948-07-16 0546/1948 Valgregninger 1903 ff. Portoutgifter og -frihet. Prisdommer 1930-1940-årene. Av valgregninger bevares hver 5. årgang. Av portoutgifter og -frihet bevares prøver. Prisdommene kan kasseres under forutsetning av at Forsyningsdepartementet og Prisdirektoratet ikke kasserer sitt eksemplar. 51
Riksrevisjonen 1948-06-16 0645/1948 Regnskapsbilag i 1. kontor med spesifiserte unntak Av de regnskapsbilag som kan kasseres bevares hvert 5. år. Regnskapsbilagene for statens ordinære intrader, regnskapsbilagene for en del av statens eiendommer og bevillingsregnskapsbilagene bevares. 50
Riksrevisjonen 1948-06-01 0591/1948 Regnskapsbilag revidert i 3. kontor. For utfyllende bestemmelser se j.nr. 0591/1948. 49
Samferdselsdepartementet/Telegrafverket 1948-05-27 0494/1948 Regnskapssaker fra Revisjonskontoret iflg. spesifikasjon. Prøver bør oppbevares. Jfr. vedtak nr. 5. 48 Vedtaket gjelder for: Samferdselsdepartementet/Telegrafverket
Riksrevisjonen 1948-05-27 0408/1948 Statsregnskapsbilag eldre enn 10 år kasseres inntil videre For utfyllende bestemmelser se j.nr 0408/1948. 47
Sosialdepartementet 1913-1993 1948-04-24 0451/1948 Statsbidrag - regninger og skjemastoff 1892-1920 46
Kommune - Nord-Rana 1948-04-21 0409/1948 Kommunearkiv - bare rettledning kan sendes fra Riksarkivet 45
Riksrevisjonen 1948-03-24 0307/1948 Veiregnskapsbilag 1936-37 og 1937-38. Typiske prøver bevares f.eks. bilagene fra 3 forskjellige middelsstore veianlegg, ett anlegg østafjells, ett vestafjells og ett nordafjells. 44
Sorenskrivere/Byskrivere 1948-03-05 0194/1948 Avskrifter av slettede dokumenter kasseres ikke 43 Vedtaket gjelder for: Sorenskrivere/Byskrivere
Forliksrådet i Oslo 1948-02-23 0142/1948 Forliksrådets arkiv kasseres ikke 42 Vedtaket gjelder for: Forliksrådet i Oslo
Oslo tingrett 1947-11-29 1190/1947 Byrettens arkiv 1900-1927 - ingen deler kan kasseres 41
Riksrevisjonen 1947-11-07 1083/1947 Regnskaper kasseres ikke i vid omfang. Riksarkivaren vil undersøke den praksis som har utviklet seg når det gjelder kassasjon av arkivsaker i Riksrevisjonen. En så omfattende kassasjon som Riksrevisjonen ønsker kan ikke komme på tale. 40
Transportformidlingssentralene 1947-09-13 0957/1947 Transportformidlingssentralen i Oslos arkiv kasseres ikke. Arkivene til transportformidlingssentralene i landet forøvrig og deres underavdelinger kan det bli aktuelt å foreta kassasjoner i, i tilfelle kassasjon ønskes må forslag legges frem for Samferdselsdepartementet. 39 Vedtaket gjelder for: Transportformidlingssentralene
Justis- og beredskapsdepartementet 1947-04-09 0362/1947 Regnskapsbilag når alle krav er preskribert. Regnskapsbøker kasseres ikke. Regnskapsbilag som gjelder enkelte større tiltak, f.eks. bygging av kirker, skolehus og sykehus bør oppbevares. 38
Justis- og beredskapsdepartementet 1947-02-21 0185/1947 Embetskontor under Justisdepartementet har ikke tillatelse til å kassere etter eget skjønn. Brevet av 21. febr. 1947 er sendt til Statsarkivet i Bergen, her lover Riksarkivaren å ta saken opp med Justisdepartementet. 37
Sorenskriveren i Voss 1945-10-16 1136/1945 Sorenskriverens saker kasseres ikke 36 Vedtaket gjelder for: Sorenskriveren i Voss
Sorenskriveren i Romerike 1945-09-22 0812/1945 Sorenskriverens mer eller mindre verdiløse saker kasseres ikke. Dokumentene i straffesaker oppbevares hos politikamrene bare i ett visst antall år. Derfor ber Riksarkivaren om at Justisdep.sender et rundskriv som innskjerper regelen om at intet som tilhører embetsarkivene, må ødelegges u/ samtykke fra departementet 35 Vedtaket gjelder for: Sorenskriveren i Romerike
Distriktslegen i Skåre 1944-10-28 1169/1944 Distriktslegenes 3 spesifiserte protokoller kasseres ikke 34 Vedtaket gjelder for: Distriktslegen i Skåre
Finansdepartementet 1944-02-14 0195/1944 Statsskattregnskaper - halvårsekstrakter m/ restanselister. Av restanselistene foreslås bevart 1855, 1865, 1875, 1890, 1910, 1920, 1930 og 1940. Dessuten bør en bevare alle årgangene for en enkelt by og et enkelt fylke, feks Drammen og Sør-Trøndelag. 33
Finansdepartementet 1943-12-21 1491/1943 Gratifikasjonssøknader 1885-1936 kasseres ikke 32