Sjekk om vedtaket ligger ved i fulltekst(pdf) ved å trykke vedtaksnummeret. Hvis vedtaket ikke ligger ute i pdf kan du bestille det. Send en e-post til post@arkivverket.no med spørsmål om innsyn i et bevarings- og kassasjonsvedtak. Oppgi organets navn, vedtaksnummer og vedtaksdato i e-posten. Spørsmål om registeret og vedtakene kan rettes til seksjon Arkivvurdering og tilsyn.

Fritekstsøk (alle kolonner):
Nullstill

 

Organ Vedtaksdato Saksnummer Tittel Vedtaksnr Jmfvedtak Kommentar
Riksarkivaren 1938-10-10 0751/1938 Kassasjon av arkivsaker generelt. Redegjørelse til Kirkedepartementet fra Riksarkivar Steinnes. 23 Vedtaket gjelder for: Riksarkivaren
Mønstringskontoret i Mandal 1938-03-15 0293/1938 Mønstringskontorets arkiver kasseres ikke. Riksarkivaren anbefaler at mønstringssjefen ber om tillatelse til kassasjon fra vedkommende departement. 22 Vedtaket gjelder for: Mønstringskontoret i Mandal
Statsrevisjonen 1937-06-07 0518/1937 Regnskapsbilag for etater under Handelsdep. eldre enn 10 år 21 Vedtaket gjelder for: Statsrevisjonen
Statsrevisjonen 1937-05-29 0492/1937 Statsskattregnskaper eldre enn 1923/1924 20 Vedtaket gjelder for: Statsrevisjonen
Karantenekommisjonen 1936-10-09 1132/1936 Karantenekommisjonens saker eldre enn 1850 kasseres ikke 19 Vedtaket gjelder for: Karantenekommisjonen
Rikstrygdeverket 1936-08-14 0878/1936 Skadesaksdokumenter - gjenparter av originaldokumenter i RTV 18
Handelsdepartementet 1936-06-27 0688/1936 Sjøfartskontorets saker kasseres ikke 17
Kirke- og undervisningsdepartementet 1935-11-04 1161/1935 Regnskapssaker ved Revisjonskontoret. Universitetets Økonomiske Institutt ber om at det blir tatt vare på enkelte utgiftsbilag av vitenskapelig interesse. Dette gjelder bilag vedk. stiftelser hvortil er knyttet egne hus med eller uten husholdning. 16
Arbeidsdepartementet 1934-04-17 0385/1934 Regnskapsbilag for veibygging 1850-årene til 1916/1917. Universitetets økonomiske institutt må først få anledning til å forske i regnskapsbilagene. 15 Vedtaket gjelder for: Arbeidsdepartementet
Skipskontrollen 1933-09-23 0758/1933 Riksarkivaren gir adgang til kassasjon av enkelte serier. 14 Vedtaket gjelder for: Skipskontrollen
Landbruks- og matdepartementet 1932-10-31 0628/1932 Reiseregninger eldre enn 10 år i Skogkontoret. Skogfunksjonærenes regnskapsoversikter. Reiseregninger 1840 - ca. 1880 skal oppbevares. Saker av tilsvarende innhold innen andre administrasjonsgrener i Landbruksdepartementet kan kasseres, men en må alltid ha for øye den administrative og historiske interesse. 13
Kommune - Strømm 1934-01-18 0057/1934 Regnskapsbilag eldre enn 10 år. Av hensyn til lokalhistorisk forskning bør man bevare regnskapsbilag vedk. enkelte større prosjekter, f.eks. oppførelse av kirke, sykehus eller skolebygning. 12
Statsrevisjonen 1931-10-02 1188/1931 Regnskapsbilag for 7. revisjonskontor 11 Vedtaket gjelder for: Statsrevisjonen
Skipskontrollen 1931-07-17 0723/1931 Skipskontrollens arkiv slettes ikke 10 Vedtaket gjelder for: Skipskontrollen
Telegrafvesenet i Oslo 1931-07-13 0907/1931 Protokoller og pakker vedr. daglig forretningsdrift 9 Vedtaket gjelder for: Telegrafvesenet i Oslo
Fogdene i Hordaland og Sogn og Fjordane 1930-11-03 1454/1930 Fogdenes embedtsforretninger (arkiv vedk.) kasseres ikke 8 Vedtaket gjelder for: Fogdene i Hordaland og Sogn og Fjordane
Statsrevisjonen 1928-09-24 0633/1928 Skogvesenets regnskaper til og med 1908/09. Bilag som angår rettigheter, feste- og leieforhold i eldre statseiendommer og i de gamle opprinnelige statsskoger må uttas og bevares. 7 Vedtaket gjelder for: Statsrevisjonen
Kirkedepartementet/Statsrevisjonen 1928-02-20 0976/1927 Regnsk. : katedralskoler og høyere almenskoler til 1908/09 og inst. under KUD til 1916/17 og 1919/20. Regnskap i dette tilfelle si bilag og inventarfortegnelse. - For tiden til og med 1919/20 gj. Botanisk museums nybygn. på Tøyen og Kåfjord kraftanlegg. En del inst. ønsker å få sine regnskap tilbake etter revisjon, og Riksarkivaren motsetter seg ikke dette 6 Vedtaket gjelder for: Kirkedepartementet/Statsrevisjonen
Handelsdepartementet/Telegrafvesenet 1930-03-22 Telegrafvesenets arbeidsregnskapsbilag 1873-1905 etter 25 år. Materialkontorets fraktregnskapsbilag etter 4 år. 5 Vedtaket gjelder for: Handelsdepartementet/Telegrafvesenet
Statsrevisjonen 1926-09-11 0980/1926 Marineregnskapsbilag eldre enn 1916/1917. Fyrvesenregnskapsbilag eldre enn 1916/1917. Losvesenregnskapsbilag eldre enn 1916/1917. 4 Vedtaket gjelder for: Statsrevisjonen