Sjekk om vedtaket ligger ved i fulltekst(pdf) ved å trykke vedtaksnummeret. Hvis vedtaket ikke ligger ute i pdf kan du bestille det. Send en e-post til post@arkivverket.no med spørsmål om innsyn i et bevarings- og kassasjonsvedtak. Oppgi organets navn, vedtaksnummer og vedtaksdato i e-posten. Spørsmål om registeret og vedtakene kan rettes til seksjon Arkivvurdering og tilsyn.

Fritekstsøk (alle kolonner):
Nullstill

 

Organ Vedtaksdato Saksnummer Tittel Vedtaksnr Jmfvedtak Kommentar
Forsyningsnemnd for Hedmark fylke 1958-03-25 0388/1958 Byggetillatelser eldre enn 10 år 93 Vedtaket gjelder for: Forsyningsnemnd for Hedmark fylke
Arbeidsdirektoratet 1958-05-19 0548/1958 Status- og månedsmeldingsskjemaer 1940-1950. Formidlingsskjema 1940-1950. Årgangene 1940-1945 og 1946-1950 bør bevares. Sysselsetting I 1940-1949, sysselsetting II 1940-1953 og situasjonsrapport 1940-1953 kasseres ikke 92
Rikstrygdeverket 1958-01-02 1774/1957 Skade- og rentearkivene i ulykkestrygdene 91
Riksrevisjonen 1957-11-30 1620/1957 Regnskapsbilag for bevilgninger til institusjoner under KUD 90
Riksrevisjonen 1957-06-29 0873/1957 Politiregnskaper m.v. 1921/22 - 89
Landbruks- og matdepartementet 1957-06-22 0826/1957 Landbruksdepartementets hovedarkiv - kassasjon bør ikke foretas 88
Landbruks- og matdepartementet 1957-05-24 0681/1957 Viltfondet - postgirokuponger vedk. inn- og utbetaling 87
Trondheim kommune 1956-12-06 1425/1956 Kommunearkivet - spesifiserte serier 86
Forsyningsnemndene 1956-06-25 0739/1956 Husdyroppgaver. Regnskap for korn, tekstil og ull Tilleggsbestemmelse til rundskriv 3. sept. 1953. 85 Vedtaket gjelder for: Forsyningsnemndene
Finansdepartementet 1956-06-11 0622/1956 Statsadministrasjonens arkiver. Riksarkivaren ber Finansdepartementet sende rundskriv om kassasjon 84
Skattefogden i Nordland 1955-10-04 1074/1955 Skattefogdens arkiv iflg. spesifikasjon 83
Fiskeri- og kystdepartementet 1955-03-30 0274/1955 Fiskeridepartementets eldre saker kasseres ikke. En understreking av Riksarkivarens vedtak fra 1948. 82
Norges Statsbaner 1955-03-17 0247/1955 Regnskapsbilag. Av hver årgang som kasseres, bør et par pakker beholdes som prøver. Saker eldre enn 1900 bør unntas fra kassasjon. 81
Sjøfartsdirektoratet 1954-10-18 1178/1954 Driftsregnskapsbilag. Hver 5. årgang oppbevares. 80
Poststyret 1954-01-16 0025/1954 Blankettbestillinger (korr.), kasseres etter 3 år. Materiell- og inventarbestillinger (korr.), 3 år. Det bør tas ut og bevares et mest mulig representativt utvalg. 79
Forsyningsdepartementet 1953-12-05 1437/1953 Forsyningsdepartementets arkiv m/ spesifiserte unntak. Gjelder: Det statistiske kontor, Industriforsyningskontoret, Kontoret for forbruksvarer, Kontoret for jern, stål og metaller, Kull- og oljekontoret 78
Oslo politidistrikt 1953-12-01 1440/1953 Forseelsessaker i Ordenspolitiets arkiv. Unntak fra kassasjonsforbudet i rundskriv fra JPD 23.10.1953. 77
Statens pensjonskasse 1953-11-26 1404/1953 Pensjonskassens arkiv (meldingene) kasseres ikke 76
Handelsdepartementet 1953-10-09 1165/1953 Handelsfagprøver - korrespondanse vedk. - eldre enn 10 år. Fra og med 1930 og hvert tiende år senere oppbevares årgangen i sin helhet. 75 Vedtaket gjelder for: Handelsdepartementet
Forsyningsnemndene 1953-07-04 0494/1953 Forsyningsnemndenes arkiv med spesifiserte unntak. For utfyllende bestemmelser se j.nr 0494/1953 74 Vedtaket gjelder for: Forsyningsnemndene