Sjekk om vedtaket ligger ved i fulltekst(pdf) ved å trykke vedtaksnummeret. Hvis vedtaket ikke ligger ute i pdf kan du bestille det. Send en e-post til post@arkivverket.no med spørsmål om innsyn i et bevarings- og kassasjonsvedtak. Oppgi organets navn, vedtaksnummer og vedtaksdato i e-posten. Spørsmål om registeret og vedtakene kan rettes til seksjon Arkivvurdering og tilsyn.

Fritekstsøk (alle kolonner):
Nullstill

 

Organ Vedtaksdato Saksnummer Tittel Vedtaksnr Jmfvedtak Kommentar
Nortraship 1961-03-01 0366/1961 Regnskapsbilag 1940-1945. Et representativt utvalg beholdes. Hvis det under arbeidet viser seg åpenbart at andre deler av arkivet med fordel kan kasseres, vil Riksarkivaren være takknemlig for å bli spurt. Melding om alle kurantkassasjoner bør sendes Riksarkivaren. 104 næring?
Fiskeri- og kystdepartementet 1961-01-23 0126/1961 Reiseregninger m/ bilag eldre enn 5 år. Forholdet til Riksrevisjonen må være klart. 102
Den kongelige norske hypotekbank 1960-11-21 1382/1960 Bankens arkiv 1928-1952 kan kasseres med stor varsomhet. Fra 1952 bør bare kurant kassasjon foretas. Styreprotokoller o.l. bør ikke kasseres. 101
Statens innkjøpssentral 1960-11-15 1453/1960 Manuskripter til Kunngjøring til Forsvaret, eldre enn 3 år 100
Forsvarsdepartementet 1960-01-27 0023/1960 Militære helsekort 1945ff. Utvalg på 5% bevares feks. fra et regiment eller noen få kompanier, eller kort fra noen årsklasser og enheter, for Hærens vedk. feks. kortene fra hver femte årsklasse (1950, 1955 osv.) i 4 regimenter fra forskjellige landsdeler. 99
Skattefogden i Buskerud 1959-12-03 1596/1959 Statsskattutskrifter - skattelister. Reiseregninger fra lensmenn og politi 98
Riksrevisjonen 1959-11-07 1517/1959 Veiregnskap med bilag 1938/39-1957/58. Regnskapene med bilag for 1938/39, 1943/44, 1948/49 og 1953/1954 bevares for annethvert landfylke, f.eks. for Akershus, Oppland, Vestfold, Aust-Agder, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Nordland og Finnmark. 97
Forsvarets forskningsinstitutt 1959-06-24 0783/1959 Regnskapsbilag eldre enn 10 år kasseres ikke. Siden det dreier seg om en ny og revolusjonerende forskningsgren, bør en være fullt oppmerksom på om det gjemmer seg noe av historisk interesse blant utgiftsbilagene. kassasjon av bilag bør derfor utstå inntil videre. 96
Røssåga kraftverk 1958-12-30 1631/1958 Kraftanlegget må ikke foreta kassasjon på egen hånd. Vurdering bør først begynne når anlegget er 10 år gammelt. 95
Riksrevisjonen 1958-06-30 0798/1958 Marineregnskaper, bilag til 1. pengeregnskap 1945/48 og 2. mat- og bilregnsk. 1951/52 og 1954/55. Alle regnskapers protokoller, eventuelt kontokort bevares. Komplett regnskap for Oscarsborg festning og fartøyet Arendal bevares. 94
Forsyningsnemnd for Hedmark fylke 1958-03-25 0388/1958 Byggetillatelser eldre enn 10 år 93 Vedtaket gjelder for: Forsyningsnemnd for Hedmark fylke
Arbeidsdirektoratet 1958-05-19 0548/1958 Status- og månedsmeldingsskjemaer 1940-1950. Formidlingsskjema 1940-1950. Årgangene 1940-1945 og 1946-1950 bør bevares. Sysselsetting I 1940-1949, sysselsetting II 1940-1953 og situasjonsrapport 1940-1953 kasseres ikke 92
Rikstrygdeverket 1958-01-02 1774/1957 Skade- og rentearkivene i ulykkestrygdene 91
Riksrevisjonen 1957-11-30 1620/1957 Regnskapsbilag for bevilgninger til institusjoner under KUD 90
Riksrevisjonen 1957-06-29 0873/1957 Politiregnskaper m.v. 1921/22 - 89
Landbruks- og matdepartementet 1957-06-22 0826/1957 Landbruksdepartementets hovedarkiv - kassasjon bør ikke foretas 88
Landbruks- og matdepartementet 1957-05-24 0681/1957 Viltfondet - postgirokuponger vedk. inn- og utbetaling 87
Trondheim kommune 1956-12-06 1425/1956 Kommunearkivet - spesifiserte serier 86
Forsyningsnemndene 1956-06-25 0739/1956 Husdyroppgaver. Regnskap for korn, tekstil og ull Tilleggsbestemmelse til rundskriv 3. sept. 1953. 85 Vedtaket gjelder for: Forsyningsnemndene
Finansdepartementet 1956-06-11 0622/1956 Statsadministrasjonens arkiver. Riksarkivaren ber Finansdepartementet sende rundskriv om kassasjon 84