Sjekk om vedtaket ligger ved i fulltekst(pdf) ved å trykke vedtaksnummeret. Hvis vedtaket ikke ligger ute i pdf kan du bestille det. Send en e-post til post@arkivverket.no med spørsmål om innsyn i et bevarings- og kassasjonsvedtak. Oppgi organets navn, vedtaksnummer og vedtaksdato i e-posten. Spørsmål om registeret og vedtakene kan rettes til seksjon Arkivvurdering og tilsyn.

Fritekstsøk (alle kolonner):
Nullstill

 

Organ Vedtaksdato Saksnummer Tittel Vedtaksnr Jmfvedtak Kommentar
Sjøfartsdirektoratet 1966-09-27 0877/1966 Kopibøker i fobindelse med skipsarkivet 1946-1954. Vedtaket om kassasjon av kopibøker er opphevet ved vedtak 03.06.1976. 129
Justis- og beredskapsdepartementet 1966-08-30 1297/1966 Justisdepartementets arkiv - retningslinjer for kassasjon 128
Industridepartementet 1965-11-17 0770/1965 Industridepartementets arkiv iflg. spesifikasjon. Entrepenørsakene fra 1940-1945 bør oppbevares 127 Vedtaket gjelder for: Industridepartementet
Universitetet i Oslo 1965-04-05 0543/1965 Eksamensbesvarelser kasseres ikke. Riksarkivaren reagerte etter et avisoppslag 126
Kristiansand kommune 1964-01-17 0021/1964 Regnskapsbilag eldre enn 10 år. Kontokort vedr. skatteytere når de lenger ikke har interesse Regnskapsbøker oppbevares. 125
Troms og Tromsø sykehus 1964-03-16 0309/1964 Regnskapsbilag eldre enn 10 år 124
Tune kommune 1964-01-17 1210/1963 Regnskapsbilag eldre enn 10 år 123
Direktoratet for sjømenn 1962-12-15 1488/1962 Direktoratets arkiv iflg spesifikasjoner - 27 punkter 122
Sosialdepartementet 1913-1993 1962-11-22 1332/1962 Alderstrygdens regnskaper 1948-1959 - saker vedr. Barnetrygdens regnskaper 1948-1959 - saker vedr. Anvisningsprotokoller og kontobøker, i det hele regnskapsprotokoller bør ikke kasseres. 121
Utenriksdepartementet 1962-08-25 0966/1962 Fordelingskomiteens arkiv 1914-1918. Fordelingskomiteen: Den tyske erstatning til krigsinvalide norske sjømenn m.m. etter krigen 1914-1918. Saker av prinsipiell natur bør oppbevares. 120
Oslo politidistrikt 1962-07-10 0797/1962 Politikammerets arkiv - instruks for kassasjon - godkjennes 119
Sjøforsvarskommando 1962-04-28 0525/1962 Regnskapsbilag eldre enn 10 år 118
Skattefogden i Buskerud 1961-05-24 0600/1962 Skattefogarkiv ifølge spesifikasjoner. Ligningsprotokollene oppbevares for hvert 5.år. Auksjonsprotokoller, kassajournaler, brevjournaler og kopibøker oppbevares i sin helhet. En del andre spesifiserte saker kan kasseres etter 10 år. 117
Skattefogden i Rogaland 1962-04-03 0448/1962 Skattefogdens arkiv iflg. spesifikasjon 116
Fiskeri- og kystdepartementet 1961-12-28 1892/1961 Uførselslisenser. For utfyllende bestemmelser se j.nr. 1892/1961 115
Kommunal- og arbeidsdepartementet 1948-1990 1961-12-20 1648/1961 Avregningskontoret for forsyningssaker iflg. spesifikasjon. Følgende unntak fra kassasjon: 1) Der hvor Dep. selv har vært i tvil (Beholdes?) må sakene bevares. 2) Brevjournaler og kopibøker kassers ikke. 3) Regnskapsbøker og regnskapskort beholdes inntil videre. I tillegg unntas flere spesifiserte saker. 114
Forsvarets velferdstjeneste 1961-12-04 1828/1961 Regnskapsbilag 1946-1951 113
Statsforvaltningen 1961-11-04 Statsforvaltningens arkiver. Kgl. res. 112 Vedtaket gjelder for: Statsforvaltningen Hele forvaltningen
Handelsdepartementet 1961-12-09 1784/1961 Sjøfartskontorets arkiver iflg. spesifikasjon 111 Vedtaket gjelder for: Handelsdepartementet
Sorenskriveren i (under Statsarkivet i Oslo) 1961-10-16 1561/1961 Tinglyste dokumenter yngre enn 1840 (pakkesaker). Er svar på forespørsel fra Statsarkivet i Oslo. 110 Vedtaket gjelder for: Sorenskriveren i (under Statsarkivet i Oslo)